KategoriResmi
Yazar : Dr.Burhan Erkuş
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751942869
E-Kitap : ePUB
Arrow
İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARI

Dr.Burhan Erkuş

KİTAP HAKKINDA

Bütün insanlar temel haklarda eşit olmasına rağmen, insanlık tarihi temel insan haklarını ihlal eden, ırkçılık, sömürgecilik, ayrımcılık ve savaşlar gibi acı tecrübelere şahit olmaktadır. Hatta bu ihlaller, günümüzde çok farklı boyutlar kazanarak, hayvanların ve tüm canlıların haklarını hiçe sayan ekonomik ve politik nüfuz ilişkilerini ön plana çıkaran ve gelecek nesillerin haklarını da ipotek altına alan bir istikamette ilerlemektedir. İnsanların renk, dil, ırk, kabile, soy gibi yapay üstünlük sebeplerine göre âdeta sınıflandırıldığı bir dönemde İslâm’ın ortaya koyduğu insan tasavvuru ve insan hakları anlayışı günümüzde de emsalsiz olma özelliğini sürdürmektedir. Modern çağın başlıca problemleri arasında insan hakları sorununun hâlâ gündemin ilk sıralarında yer alıyor olması, insanlığın bu alanda vereceği daha uzun bir mücadelenin bulunduğunu göstermektedir. İşte bu çalışma, İslâm perspektifinden insan haklarına yeniden vurgu yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.