KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2019
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9786059962858
E-Kitap : ePUB
Arrow
İNFAK

İNFAK

KİTAP HAKKINDA

İnsan, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlık olmuştur. Bu durum insanlar arası ilişkilerde karşılıklı yardımlaşmanın önemini bizlere gösterir. Bu doğrultuda eser, “Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler zalimlerin ta kendileridir.” ayeti ile başlıyor. İslam’ın; zayıfları, güçsüzleri, kimsesizleri, yetimleri, yoksulları himaye edecek kurallar getirmesine vurgu yapıyor. İnfakın anlamının, kişinin sahip olduğu maddi ve manevi her tür nimetten başkalarını da yararlandırmak olduğunu söylüyor. Toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin korunmasında gündeme gelen infak kavramının anlaşılmasında Peygamber Efendimizin örnekliğine dikkat çekiyor. Yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal yönünün vurgulandığı eserde infak kavramı İslam medeniyeti açısından ele alınıyor. Kur’an-ı Kerim’de karvamın nasıl geçtiğine, Peygamber Efendimizin sünnetindeki yerine değiniliyor. Müslümanların yardımlaşmayı ve infakı hayatlarının merkezine yerleştirmesinin üzerinde önemle duruluyor. Bu konularda okuyucuları bilgilendirmenin yanında eserin bir yazılış amacı daha bulunuyor: Dünyevîleşme ve bireyselleşmenin hayatı kuşattığı, vahdet şuurunun örselendiği, tüketimin kendini ifade biçimi olarak görüldüğü maddiyat düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusunun, özenti ve gösterişe dayalı hayatların öne çıktığı günümüzde; infak ve yardımlaşma nasıl anlaşılmalıdır?