KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Bulgarca
ISBN : 20190600031225
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
İnancım Bulgarca

İnancım Bulgarca

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

нигата, която държите в ръцете си, е първата и се нарича „Моята вяра”. Тя е изготвена в съответствие с учебната програма по Основни познания за исляма, изучавана в курсовете на по религиозните въпроси – Диянет. В тази книга се наблегна на вярата, която е в основата на ислямската религия. Разгледани са въпросите свързани с вярата в съществуването и единството на Аллах, меляикетата (ангелите), книгите, пейгамберите (пратениците), ахирета (съдния ден), кадер (предопределението) и каза (съдбата), които са основата на ислямското вероубеждение и вярата в единобожието. Най-голямото ни желание е този труд да е в полза на читателите.