KategoriResmi
Yazar : Hasan Hüsnü Erdem
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2015
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751921635
E-Kitap : ePUB
Arrow
İLAHİ HADİSLER

İLAHİ HADİSLER

Hasan Hüsnü Erdem

KİTAP HAKKINDA

Abdurraûf Münâvî (ö. 1031/1622) tanınmış muhaddislerinden ve Şâfiî fakihlerindendir. Arapça ilimlerini babasından, hadis, fıkıh, edebiyat gibi diğer ilimleri Şems-i Remlî’den okumuştur. Çağdaşlarından hiçbir kimseye nasib olmayan çeşitli ulûm ve maarifi kendisinde toplamış çok yönlü bir alimdir. Müctehid hâfızların sonuncusu kabul edilen Münâvî hadiste ve “zamanın Şâfîsi” diye anılacak kadar fıkıhta da söz sahibidir. Eser, Abdurraûf Münâvî’nin Hz. Peygamber’in kudsî hadislerini derlediği el-İthâfâtü’s-seniyye bi’l-ahâdîsi’l-kudsiyye adlı eserinin tercümesidir. Bu konudaki diğer mûteber eserlerden de faydalanarak hazırlanan tercümede Kur’an-ı Kerim ile Kudsî hadisler arasındaki farklar açıklanmaktadır. Kitapta, Allah Teala’ya hangi kelamın nispet edileceği, kudsî hadislerin nasıl rivayet edileceği ve bu tür hadislerin vahyin hangi çeşidine girdiğine dair bilgiler yer almaktadır. Bunun yanında kıymetli hadis alimlerinin bu konuya dair kaleme aldıkları eserlerin listesine de yer verilmektedir. Kudsî hadisler genellikle Allah’ın yüceliği, rahmetinin genişliği, ihsanının bolluğu, bazı ibadetlerin fazileti ve güzel ahlâk gibi konuları ele alır. Eserde yer alan; “İzzetime, celâl ve rahmetime yemîn ederim ki, ‘Lâ ilâhe illa’llah’ diyen hiçbir kimseyi cehennem de bırakmayacağım.”, “Kulum bana şirk koşmadıkça, dünyâ dolusu günahla da gelse, onu dünyâ dolusu mağfiretle karşılarım.”, “Ben ancak rızâm için (riyâsız, garazsız) yapılan işleri kabûl ederim.” gibi kudsî hadisler Cenab-ı Hakk’ı daha iyi tanımaya, ona yakınlaşmaya ve imanın tadını kalbimizde hissetmeye vesile olacaktır.