KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. Metin Özdemir
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2014
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751962911
E-Kitap : ePUB
Arrow
İLAHİ ADALET VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

İLAHİ ADALET VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

Prof.Dr. Metin Özdemir

KİTAP HAKKINDA

Uçsuz bucaksız evrenin, son derece üstün bir bilgelik ve ustalıkla düzenlenmiş olması, onun sonsuz bir bilgiye, iradeye, kudrete ve bilgeliğe sahip yüce bir yaratıcı tarafından var edildiğinin en somut göstergesidir. Sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi bir yaratıcı, niçin bunca güzelliğin arasında gözü tırmalayan, can sıkan bazı aksaklıkların bulunmasına izin vermiştir? Niçin sevgiyi, şefkati, haz ve zevk veren daha pek çok sayısız güzelliği içerisinde barındıran bu yüksek mimarinin bir yerlerinde nefret, acımasızlık ve ıstırap çatlakları oluşmuştur? Bu yüce yaratıcı, kötülüklerden, bütün acı ve ıstıraplardan arınmış bir dünya yaratabileceğine göre, niçin onların varlığına izin vermiştir? Bu, O’nun sonsuz rahmeti ve cömertliğiyle çelişmekte değil midir? Eğer bu dünya bütün mümkün dünyaların en iyisi ise, yüce yaratıcının sonsuz ilim, kudret ve irade sıfatlarına sahip olduğunu söylememiz mümkün müdür? Çok büyük acı ve ıstıraplara sebep olan salgın hastalıklar, açlık, susuzluk, deprem ve tsunami gibi korkunç felâketler ve musibetlerin sebepleri ve hikmetleri nelerdir? Bütün bunlarda ilâhî ve beşerî iradenin rolleri nelerdir? Bunlar ve bunlara benzeyen daha başka sorular, insanoğlunun her zaman sorduğu ve cevaplarını aradığı sorulardır. “İnanç Kitapları Serisi”nin sekizinci kitabı olan çalışma, söz konusu türden sorulara daha çok Kur’ân ve Sünnet çerçevesinden zihin açıcı ve her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte cevaplar sunuyor.