KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
ISBN : 9789751940582
E-Kitap : ePUB
Arrow
İBADETİM

İBADETİM

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Dinin öncelikli hedefi insan olduğuna göre dinî bilginin yaşadığımız hayatı aydınlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, İslâm’ın aydınlık mesajının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi, bilgiyle hayat arasında dinamik bir bağın kurulması son derece önemlidir. Bu itibarla halkımızın din konusundaki bilgilenme ihtiyacını, hurafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karşılamayı, onları inanç, ibadet, siyer ve ahlâk konularında aydınlatmayı amaç edinen Başkanlığımız, çağdaş ve bilimsel verileri de göz önüne alarak “Temel İslâm Bilgileri” adlı bir seri plânlamıştır. Elinizdeki kitap da bu serinin ikincisi olan “İbadetim” adlı eser olup, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan kurslarda okutulan Temel Dinî Bilgiler müfredat programına göre hazırlanmıştır. Eserde, İslâm dininin temel esaslarından olan ibadet konusu üzerinde durulmuştur. İbadetin tanımı, amacı ve önemi, ibadetin insana kazandırdıkları, temizlik, namaz, oruç, İslâm’da paylaşma ve yardımlaşma, zekat, sadaka, hac, kurban, dua ve tövbe konuları ele alınmıştır.