KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. İbrahim Sarıçam
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751933935
E-Kitap : ePUB
Arrow
HZ.MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI

HZ.MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI

Prof.Dr. İbrahim Sarıçam

KİTAP HAKKINDA

Hz. Peygamber’in iyi tanınması doğru bir şekilde örnek alınmasına vesile olur. Yanlış tanınması ve anlaşılması ise dinin tahrifine yol açabilecek ölçüde farklı akımların doğmasına yol açar. İslâm’ın hedefi Peygamber’in doğru anlaşılmasıyla ve doğru örnek alınmasıyla gerçekleşebilir. Kitap, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatın gerçekleri içinde doğru bir şekilde tanıtılmasını ve anlaşılmasını sağlamak için kaleme alınmıştır. Bu nedenle eser kaleme alınırken Kur’an-ı Kerim’in o konuyla ilgili âyet veya sûrelerinden geniş ölçüde faydalanılmıştır. İkinci temel kaynak hadis külliyatıdır. Kitabı diğer siyer-meğazi ve tarih eserlerinden ayıran en önemli özellik hadis külliyatından büyük ölçüde istifade etmesidir. Böylelikle hadislerden hareketle diğer eserlerde olmayan bilgiler tarihi bağlamları içerisinde okuyucuya sunulmaktadır. Kaynaklarda zaman zaman Hz. Peygamber’e beşer üstü vasıflar yükleyen, onun şahsını ve hayatını insanüstü özelliklerle süslemeye çalışan rivayetler yer almaktadır. Oysa bu rivayetler Peygamber’i tanıma bakımından elverişli olmadığı gibi tarihî gerçeklere de uygun değildir. Esasında Hz. Peygamber, sadece veya ağırlıklı olarak yaptığı savaşlarla tanıtılmamalıdır. Aksi takdirde, okuyucuda, Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında, sanki “yalnızca savaş yapmak üzere gönderilmiş” şeklinde yanlış bir Peygamber imajı hâsıl olmaktadır. Böyle bir algının önüne geçmek için kitapta Hz. Peygamber’in savaşlar dışındaki faaliyetlerine imkan ölçüsünde yer verilmiştir. Bu nedenle eser onun evrensel niteliğe sahip olan faaliyetlerini ve davranışlarını ortaya koymayı amaçlıyor.