KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2014
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751959591
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
HZ. PEYGAMBER DİN VE SAMİMİYET

HZ. PEYGAMBER DİN VE SAMİMİYET

KİTAP HAKKINDA

Bir gün Allah Resulü (s.a.s.)ashabına hitap ederken üç kez tekrar ederek şöyle seslenmiştir: “Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır.” Sahabeden bazıları din kime karşı samimi olmaktır diye sorunca sevgili Peygamberimiz de “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların meşru idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır” diye cevap vermiştir. Eser, hadiste geçen ‘nasihat’ kelimesinin neden ‘samimiyet’ olarak ele aldığını açıklayarak başlıyor. Türkçede ‘nasihat’ kelimesinin ‘iyiye ve güzele sevk etmek için yapılan güzel konuşma, vaaz ve öğüt vermek’ manalarında kullanıldığını, Arapçada ise ‘samimiyet’, ‘içtenlik’ ve ‘gönülden bağlılık’ anlamlarına geldiğini söylüyor. İhlas ve samimiyeti; dinin özü, dindarlığın hülasası olarak tanımlayan eser; inancın, kulluğun ve itaatin sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah’a özgü kılınması gerektiğini vurguluyor. Bu açıdan ihlasın samimi bir iman, dünyevi bir çıkar beklemeden sırf Allah rızası için yapılan kulluk olduğunda dikkat çekiyor. İhlas ve samimiyetin yalnız Allah ile ilgili olan boyutuyla değil aynı zamanda canlı-cansız bütün varlıklara gösterilen boyutuyla ilgileniyor. Tüm anlam ve önemiyle karşımızda duran ihlas ve samimiyetin, ibadetlerdeki vazgeçilmezliğine, insanlar arası ilişkilerdeki rolüne değiniyor, ahlaki bir erdem olarak bizlere ihlas ve samimiyeti takdim ediyor. Kur’an’daki samimiyet kavramının, sıdk ile olan ilişkisini irdeliyor, Hz. Peygamber ve sahabe hayatlarından örnekler getirerek, dinin ihlas ve samimiyete verdiği değeri gözler önüne seriyor. Bu yönleriyle “Hz Peygamber Din ve Samimiyet” adlı eser, ihlas ve samimiyeti farklı açılardan ele alarak; sevgi, aile, din, toplum ile olan ilişkisini okuyucularına sunuyor.