KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
E-Kitap : ePUB
Arrow
HADİSLERLE İSLAM SERLEVHA HADİSLER

HADİSLERLE İSLAM SERLEVHA HADİSLER

KİTAP HAKKINDA

Yedi cilt halinde telif edilen Hadislerle İslam’da yer alan konular, yaşadığımız çağın gerçeklerini, edebî zevkini, hassasiyetini, niteliğini dikkate alarak tespit edilmiştir. Konularına göre tasnif edilen hadislerin klasik hadis kitaplarında olduğu üzere alt alta sıralanması yerine konular belirli bir kurgu ve yazı bütünlüğü içerisinde yorumlanarak sunuluyor. Eserde yer alan bütün konuların baş kısmında, ortalama dört-beş hadise yer verilmektedir. Serlevha hadisler, muteber kaynaklardan, sahih rivayetlerden ve konunun ana fikrini yansıtan hadislerden seçilmiştir. Serlevha hadislerin kısa ve ezberlenmesinin kolay olmasına, ayrıca konuların bu hadisler çerçevesinde işlenmesine olabildiğince dikkat edilmiştir. Bu eser, Hadislerle İslam adlı eserde kullanılan, her bir konu başlığı altında zikredilen hadislerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Konularına göre tasnif edilen ve 1601 rivayete yer verilen eserle, Hadislerle İslam’ın özünü teşkil eden, bir “hadis seçkisi” meydana getirilmiştir. Allah Resûlü’nün rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağıran eser, her bir hadis ile ruh ve mana dünyamızda, düşünce ufkumuzda yeni pencereler açıyor. Onun (s.a.s.) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (s.a.s.) izini sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ulaşmak isteyenler için kaynak bir eser.