KategoriResmi
Yazar : Doç. Dr. Halil Altuntaş
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751936012
Arrow
HAC İLMİHALİ

HAC İLMİHALİ

Doç. Dr. Halil Altuntaş

KİTAP HAKKINDA

Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve teorisini ve pratiğini bilmeden makbul bir hac yapmak mümkün değildir. Müslümanın makbul bir hac yapabilmesinde ona rehberlik eden kafile başkanı ve din görevlisinin etkisi ve katkısı büyüktür. Kafile başkanı ve din görevlisinin rehberlik yapabilmesi için haccı detayları ile çok iyi öğrenmesi ve anlaması gerekir. İşte elinizdeki bu kitap, kafile başkanı ve din ve görevlisine rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Giriş bölümünde haccın dindeki yeri, farz oluşunun delilleri ve kimlere farz olduğu konusu işlenmiştir. Birinci bölümde önce farz (şart ve rükün) vacip ve sünnet terimlerinin hac açısından ne anlama geldiği, daha sonra haccın yapılış sırası esas alınarak ihram, tavaf, Sa’y, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile “Minada yapılan görevler (tıraş olma, şeytan taşlama ve kurban kesme)” nin farz, vacip ve sünnetleri anlatılmıştır. İkinci bölümde ihsâr ve fevât, üçüncü bölümde bedel hac, dördüncü bölümde kurallara uymama ve cezalar, beşinci bölümde haccın yapılışı, altıncı bölümde umre ve uygulaması ve yedinci bölümde Medine ziyareti ele alınmış, eserin sonuna hac ve umre ile ilgili terimler sözlüğü ve din görevlileri ile kafile başkanlarının hac uygulamasını takip edecekleri bir çizelge ilave edilmiştir. Eserin tertibinde Hanefî mezhebi esas alınmış, varsa bu mezhep içindeki farklı görüşler dile getirilmiştir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin farklı görüşleri yanda zikredilmiştir.