KategoriResmi
Yazar : Mehmet Erdoğan
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Kazakça
ISBN : 9751935105
E-Kitap : PDF
Arrow
GENÇLERE SÖYLEŞİ KAZAKÇA

GENÇLERE SÖYLEŞİ KAZAKÇA

Mehmet Erdoğan

KİTAP HAKKINDA

Сaйікті достар! Барлығымызды` gмірден бір кaткені, бір aміті бар. Е` ма`ыздысы оларды жaзеге асыратын дbрыс _адам басу. Бbл aшін істеуіміз жəне істемеуіміз _ажет нəрселер бар. Бір жbмысты уа_ытында жəне орнында істесек дbрыс істейтін боламыз. Кейін gкінуді` еш_андай пайдасы болмайды. Біздер, сіздерді` ынталары`ыз бен жігерлері`ізді _bрметтейміз. Сол aшін кейбір ойларымыз бен жина_таған тəжірибелерімізді бgліскіміз келді. fмірде табысты болатыны`ызға, алды`ызға шығатын _иынды_тарды же`етінізге сенеміз. fзі`ізге сенсе`із болаша_ сіздікі!