KategoriResmi
Yazar : Prof. Dr. Mehmet Şeker
Yayın Evi : DİB
ISBN : 9789751903433
E-Kitap : ePUB
Arrow
Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

Prof. Dr. Mehmet Şeker

KİTAP HAKKINDA

Üç bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Anadolu’nun askerî ve siyasî fethi anlatılmaktadır. Anadolu’ya ilk akınların, Selçuklular gelmeden önce başladığını ve Anadolu’nun o dönemdeki durumu belirtildikten sonra Selçuklu devrinin fetihlerine geçilmektedir. Ayrıca İslâm âleminin, Bizans İmparatorluğunun ve Selçukluların içinde bulundukları durumlara da değinilmektedir. İkinci bölümde Anadolu’da Türkleştirme ve İslâmlaştırma hareketlerine etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. İslâm’a hizmet ideali duygusu, Anadolu’ya yapılan göçler, şehir ve köylerdeki Türkleştirme hareketlerinin geliştirilmesi ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm Anadolu’nun manevî fethini; medeniyet ve kültürün temsilciliğini yapan ve insanca yaşama, insan olmanın manevî unsurlarını kendilerinde toplayan göçmen Türkmen kitleleri arasındaki; ilim adamı, şeyh, derviş ve savaşçı insanların faaliyetleri sonucunda oluşan Türkleştirme hareketini konu edinmektedir.