KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2017
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751939500
E-Kitap : ePUB
Arrow
DUALAR

DUALAR

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Aklı, iradesi ve üstün yeteneklerine rağmen insan maruz kaldığı sıkıntı ve musibetler karşısında aciz kalır, bu durumlarda bir sığınağa ve yardıma ihtiyaç duyar. Tek çare olarak Yaratıcı Kudret’e sığınır, O’na yalvarıp yakarır. Bu duygunun dışa yansıması din dilinde “dua” olarak ifade edilmiştir. Dua; kul ile sonsuz güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah arasında kurulan manevî bir bağdır, dertlerin devası, kırık gönüllerin gıdasıdır. Dua, kulluğun göstergesi, Peygamberimizin beyanı ile ibadetin özüdür. Dua ile kul; arzularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını yüce Allah’a arz eder. Müslümanlar duaları ile her şeye gücü yeten ve çok merhametli olan Allah’a yönelirler. “Dualar” ismini taşıyan çalışmada, duanın bu anlam ve önemi doğrultusunda hazırlanmıştır. Eserde, insanlara rehberlik eden Kur’an ile sevgili Peygamberimizin hadisleri referans alınmış, Kur’ân’dan ve hadislerden dua örnekleri sunulmuştur. Bir giriş ve beş bölümden oluşan eserin giriş bölümünde duanın anlamı, önemi, çeşitleri, dua etmenin usulü ayet ve hadislerle detaylı olarak anlatılmıştır. Birinci bölümde ibadetler ile ilgili dualara; ikinci bölümde günlük hayatta yapılması gereken dualara, üçüncü bölümde ihtiyaç hâlinde yapılabilecek dualara, dördüncü bölümde ise Kur’ân ve hadislerden dua örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca eserde Arapçayı aslından okuyamayan ancak duaları aslî şekilleri ile okumak isteyenler için duaların okunuşu ve dualarla ilgili açıklamalar da bulunuyor. Dua hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu ve hayatımızın her anında bize eşlik edebilecek dua örneklerinin yer verildiği eser, dualar ile ilgili gerekli açıklamalarıyla okuyucunun istifadesine sunuluyor.