KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9786254351846
Arrow
DOĞRULUK ÖZÜ-SÖZÜ BİR OLMAK

DOĞRULUK ÖZÜ-SÖZÜ BİR OLMAK

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Doğruluk, samimiyetin en önemli kriteridir. Zira samimi bir imanda dil ile ikrardan daha önemlisi kalp ile tasdiktir. Yani kalbin sıdk ile Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in (sas) onun kulu ve resûlü olduğuna inanmasıdır. Sadakat ve doğruluğun davranışlara yansıması erdemli bir Müslümanı ve ideal bir toplumu meydana getirir. Bunun için Müslümanın her davranışında ve amelinde doğruluk ve istikamet üzere olması asıldır. Nitekim Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “ Korkmayın, kederlenmeyin, size vadolunan cennetle sevinin!” buyurur. Rabbimiz ciddiyetini her an hayatımızda canlı tutmamız ve samimiyet üzere bir çizgide sabitkadem olabilmemiz için beş vakit namazda günde kırk defa, “Bizi dosdoğru yola ilet.” duasıyla istikamet üzere bir hayat talep etmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır.