KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2019
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751960375
E-Kitap : ePUB
Arrow
DİNİM İSLAM TEMEL BİLGİLER

DİNİM İSLAM TEMEL BİLGİLER

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

İnsanı en güzel şekilde yaratıp, üstün yeteneklerle donatmış olan Yüce Allah, ilahî hitabın muhatabı kılarak onu onurlandırmış ve bilmediğini öğreterek diğer varlıklar arasında ayrıcalıklı bir konuma yükseltmiştir. Kendisine vermiş olduğu sayısız nimetlere karşılık ona büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Dünya hayatında ise yalnız bırakmamış, peygamberler ve kitaplar göndererek bu sorumluluğu yerine getirmede kendisine yol göstermiştir. Bu sayede insan inançsızlığın karanlığından çıkıp iman ve güzel ahlâkın aydınlığına kavuşma imkânı elde etmiştir. Göndermiş olduğu peygamberler ve kitaplarla da insanın ve toplumun nasıl yaşaması gerektiği hususu, “Din” ismi altında kurumsallaştırılmıştır. İlk insanla birlikte var olan din, insanın varoluşsal bir ihtiyacıdır. Hayatın nihaî anlamını bizlere öğreten, dünya ile ahiretin, akılla ruhun dengesini kurmamızı sağlayan, bireye iç huzuru kazandıran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve toplumsal ödevlerini ibadet niteliğinde bir sorumluluğa dönüştüren hayatın bütününe yönelik öğütler toplamıdır. Bu bakımdan insanın dine olan ihtiyacının yerinde ve doğru bilgiyle karşılanması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda eser, toplumun din konusundaki bilgilenme ihtiyacının hurafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle olması gerektiğine dikkat çekiyor. Dinin öncelikli hedefinin insan olduğunu söyleyerek, İslâm’ın aydınlık mesajının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi, bilgiyle hayatın arasında dinamik bir bağın kurulması gerekliliğine vurgu yapıyor. Bilimsel verilerin de göz önünde bulundurulduğu eser; itikat, ibadet, ahlâk ve siyerle ilgili konuları kur esasını dikkate alarak anlatıyor. Toplam dört kurdan oluşan eserde her kur kendi arasında alt ünitelere ayrılıyor. Ortalama bir düzeyin esas alınarak hazırlandığı eser, öğrencinin merkezde bulunduğu bir eğitim tarzı ile kaleme alınıyor. İslam dini hakkında temel bilgiler edinmek isteyenler için oldukça faydalı olan eser okuyucularını bekliyor.