KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : İsveççe
E-Kitap : PDF
Arrow
DEN SISTA PROFETEN MUHAMMADS (SAW) SISTA SAMTAL MED MÄNSKLIGHETEN

DEN SISTA PROFETEN MUHAMMADS (SAW) SISTA SAMTAL MED MÄNSKLIGHETEN

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Den här broschyren, det handlar om "Avskedspredikan", det sista talet av profeten riktat till alla muslimer i Mecka. Detta tal riktat till muslimer är en deklaration om mänskliga rättigheter som inkluderar grundläggande rättigheter och friheter som berör alla människor i världen. I denna predikan, som är sammanfattningen av islam; Det har förklarats att alla människor är jämlika oavsett ras, färg och klass, okränkbarhet av egendom och liv, slut på blodsfejder, avskaffa ränta, vara lojala mot truster och skulder, förbjuda äktenskapsbrott, och respektera kvinnors rättigheter.