KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. Temel Yeşilyurt
Yayın Evi : DİB
E-Kitap : ePUB
Arrow
ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ

ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ

Prof.Dr. Temel Yeşilyurt

KİTAP HAKKINDA

Maddî olanın nihaî bir hedef gibi takdim edildiği modern dünya görüşü, insan için hayatı anlamlı kılma yollarından biri olan dinî inanç ve değerlerin ciddi bir erozyonuna yol açmıştır. Hakikatte çağdaş insanın önüne bir kurtuluş ve mutluluk reçetesi gibi sunulsa da, onun hiçbir derdine deva olamamış, onu aşkın değerlerden uzaklaştırarak kozmik bir yalnızlığa itmiştir. Mâneviyattan yoksun kalan insan, içine düştüğü yalnızlığın ve bîçareliğin şokunu atlatmaya çalışırken, aşkın değerlerle yeniden iletişime geçmek yerine, bu boşluğu sahte mutluluklarla doldurmayı denemiştir. Günümüz dünyasında satanizm, reenkarnasyon, yoga, falcılık, kehanet, ufoculuk gibi izleri tarihte olan ama çağdaş görünümlü oluşumlar, insanımızın düştüğü sıkıntı ve bunalımları aşmada bir reçete gibi sunulmaktadır. Pek çok insan, yaratıcıya bağlanmanın verdiği hazzı yaşamak yerine, bu sahte uygulamalardan medet ummaya başlamıştır. Elinizdeki bu kitap, içerik itibariyle birbirinden farklı olsa da, insanların günlük hayatta karşılaştıkları problemlere temas etmesi itibariyle muhteva açısından güncel konuları içermektedir. Çalışma, bu konuda öne çıkan bazı önemli problemleri ele alıyor, tahlil ediyor ve olabildiğince mâkul cevaplar ortaya koyuyor.