KategoriResmi
Yazar : Doç. Dr. Burhan İşliyen
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9786057751959
Arrow
BİZİ KİM BEĞENECEK

BİZİ KİM BEĞENECEK

Doç. Dr. Burhan İşliyen

KİTAP HAKKINDA

Beğenilme, takdir ve tebrik edilme arzusu fıtridir. Güzel bir söz vardır: “Tenkit tüketir, takdir üretir.” Öğrenciyi takdir etmek başarısını artırabilir. Çalışanı, memuru takdir etmek verimliliği yükseltebilir. Müspet yaklaşım genellikle güzel netice verir. Ancak vurgulanması gereken başka bir nokta bulunur: Yaptığımız şeylerin anlam ve önemini, Allah’ın razısını bir kenara bırakıp hayır ve hasenat işlerini sadece takdir edilme arzusu ile yapmak… “Amirim, müdürüm, patronum, başkanım beğensin…” niyetiyle yapılan işleri, söylenen sözleri acaba Rabbim beğenir mi? Şöhretim artsın, servetim çoğalsın, takipçilerim takdir etsin diye yaptıklarımı acaba Rabbim takdir eder mi? Kıyamet günü huzura getirilecek üç kişinin hali malumdur. Hayırsever, âlim ve şehit, üçü de cehenneme atılır. Sebebi ise niyetlerinin bozuk olmasıdır. Rablerinin değil insanların beğenisini hedeflemişlerdir. İhlas, işlerimizi yaratılmışların mülahazasından tasfiye etmektir. Yani, yalnız Rabbimizin rızasını hedeflemektir. O’nun vereceği ecir ve mükâfatı O’nun dışında alabileceğimiz bütün mükâfatlara tercih etmektir; O’nun zikretmesini, dünyanın övüp alkışlamasına tercih etmektir; görsünler, bilsinler diye yapmanın O’nun görmezden gelmesine sebep olabileceğini bilmektir.