KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. H. Kamil Yılmaz
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2016
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751964618
E-Kitap : ePUB
Arrow
AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

Prof.Dr. H. Kamil Yılmaz

KİTAP HAKKINDA

Anadolu’nun İslamlaşma sürecinin kahramanları bu bereketli toprakları adım adım fetheden komutanların yanında gönülleri de fethetmeyi başarmış arifler ve sufilerdir. XIII. yüzyıldan itibaren irfan geleneğimiz Anadolu’ya tohumlarını ekmiş, köklü bir medeniyetin, gerçek bir aydınlanmanın müjdecisi olmuştur. Aziz Mahmud Hüdâyî bu çizgide XVI. yüzyılda yaşamış bir gönül eridir. Üsküdar’da bulunan türbesi ise Eyüp Sultan’dan sonra İstanbul’da hem şehrin sakinlerinin hem de misafirlerinin ziyaret mekânı olmuştur. Eserde, Hüdâyî’nin yaşadığı devrin siyasi ve manevi atmosferine değinilmiş ayrıca onun hayatı kronolojik bir şekilde verilerek okurun zihninde bir çerçeve çizilmiş, medrese eğitimi, kadılık vazifesi ve kurucusu olarak kabul edildiği Celvetilik tarikatına da yer verilmiştir. Edebî şahsiyeti ve şiirleri ise daha ayrıntılı olarak ele alınmış, edebî lezzetinin yanında içerik bakımından da incelenmiş, vahdet-i vücuttan seyri sülük mertebelerine kadar pek çok açıdan şiirlerinin tahkiki yapılmıştır.