KategoriResmi
Yazar : Yrd.Doç.Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : ePUB
Arrow
ALLAH' A İMAN

ALLAH' A İMAN

Yrd.Doç.Dr. Ulvi Murat Kılavuz

KİTAP HAKKINDA

İman esasları, İslâm âlimleri tarafından “usûlü’d-dîn” (dinin temelleri) olarak isimlendirilmiştir. Diğer bütün esaslar Allah’a imana dayandığı, O’na iman edilmedikçe diğer esaslardan bahsedilemeyeceği için Allah’a iman “aslü’l-usûl” (dinin temel direği) olarak bilinmiştir. Allah inancını konu edinen elinizdeki eserde işlenecek konular Allah’ın varlığı, isimleri ve sıfatları şeklinde üç temel başlık halinde ele alınmıştır. Bu hususlar temel kaynaklar ışığında ortaya konulmaya çalışılırken özellikle Kur’ân-ı Kerim ile Hz. Peygamber’in sahih hadislerine dayanmaya özen gösterilmiş, konular aşırı ayrıntılara ve mezhepler arasındaki görüş farklılıklarına girmeden anlatılmaya gayret edilmiştir.