KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
ISBN : 9789751967268
E-Kitap : PDF
Arrow
AHLAKIM  ARNAVUTÇA

AHLAKIM ARNAVUTÇA

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Në veprën “Morali im”, si e katërta e serisë “Informacione Themelore për Islamin”, shtjellohet tema e moralit, si një ndër parimet themelore të fesë islame. Në vepër trajtohen tema si përkufizimi i moralit, vlerat e moralit, rëndësia që Islami i kushton moralit, veçoritë e njeriut model që parashikon morali islam, qasja e Islamit ndaj të drejtave themelore, detyrat dhe përgjegjësitë tona individuale dhe shoqërore, dashuria në moralin islam, formimi i trashëgimisë kulturore dhe modele sjelljeje të personaliteteve shembullore që kanë ndikuar në zhvillimin e kësaj trashëgimie.