KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. Süleyman Toprak
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : ePUB
Arrow
AHİRETE İMAN

AHİRETE İMAN

Prof.Dr. Süleyman Toprak

KİTAP HAKKINDA

Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmın insanlığa tebliğ ettiği İslâm dininin temel kaynaklarını teşkil eden Kur’an ve Sünnet, her konuda olduğu gibi, ölümden sonraki hayatla ilgili olarak da ihtiyaç duyulan bütün açıklamaları içermektedir. Âhiret inancını anlattığımız eserimizde konuyu bu çerçevede ele almaya ve insanımızın zihnine takılan sorulara cevap bulmaya çalıştık. “Ölüm ve Âhiret”, “Kabir ve Kıyamet”, “Diriliş ve Âhiret Halleri” şeklindeki üç ana başlık altında dünya sonrası hayatla ilgili Kur’an ve hadiste yer alan bilgileri ana hatlarıyla derlemeye ve itikadî açıdan değerlendirmeye gayret ettik. Gayemiz sadece nakille, yani Allah ve Resûlünün bildirmesiyle bilinebilen âhiretle ilgili sağlam bilgilerle akılların aydınlatılması ve böylece kalplerin tatmine ulaşmasıdır. Zira geleceği aydınlanan, ileride nelerle karşılaşacağını bilen insan, hayatını buna göre düzenler ve gelecek için bu çerçevede hazırlık yapar.