KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
40 HADİSTE TEVHİD VE VAHDET

40 HADİSTE TEVHİD VE VAHDET

KİTAP HAKKINDA

“Allah’tan başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet edip buna kalbiyle kesin bir şekilde inanarak ölen herkesi Allah mağfiret eder.” (İbn Mâce, Edeb, 54) “Ey insanlar! Yüce Allah, yalnızca kendisine kullukta bulunmanızı ve O’na şirk koşmamanızı emrediyor ...” (İbn Hanbel, III, 492) “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66)