KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
40 AYETTE TEVHİD - VAHDET

40 AYETTE TEVHİD - VAHDET

KİTAP HAKKINDA

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu değildir.)” “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlâs Sûresi, 112/1-4) Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiyâ Sûresi, 21/22) “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O’dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat”. (Şuarâ’ Sûresi, 26/78-83)