KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
ISBN : 9789751963215
E-Kitap : PDF
Arrow
 TEMEL DİNİ BİLGİLER ARNAVUTÇA

TEMEL DİNİ BİLGİLER ARNAVUTÇA

KİTAP HAKKINDA

Të zotërojmë informacione të sakta dhe të mjaftueshme në çështjet fetare është detyra kryesore e çdo muslimani. Detyra e parë e njeriut ndaj Allahut është së pari të besojë, së dyti të plotësojë adhurimet që duhet të plotësojë. Ndërsa fruti i pemës së besimit, të ushqyer me adhurime, është morali i bukur. Një musliman i afirmuar është dikush që kryen detyrat e adhurimit ndaj Allahut, si dhe tregon sjellje të mira ndaj njerëzve. Shembulli më i bukur për ne në çështjen e moralit është Pejgamberi Muhammed (s.a.s.). Për këtë arsye krahas besimit dhe temave të adhurimit, të mësojmë dhe adhurimin, detyrat tona dhe jetën shembullore dhe të virtytshme të Pejgamberit mbart një rëndësi të veçantë. Kjo vepër, e cila përdoret si tekst mësimor në kurset e Kur’anit dhe që është përgatitur duke mbajtur parasysh programin mësimor të informacioneve fetare, e në të cilin gjenden të dhënat themelore në temat besim, adhurim, moral dhe sijer (jeta e Pejgamberit)