KategoriResmi
Yazar : Lütfi Doğan
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751963826
E-Kitap : ePUB
Arrow
 SÜNNETİN IŞIĞINDA İSLAM AHLAKININ ESASLARI

SÜNNETİN IŞIĞINDA İSLAM AHLAKININ ESASLARI

Lütfi Doğan

KİTAP HAKKINDA

İmam Nevevî’nin derlediği “el-Erbaîn” adlı esere kendisinden bir asır sonra gelen Hafız ve Fakih Zeynüddin Ebü’l-Ferec Abdurrahman on hadis-i şerif daha ilave etmiştir. Bunlara, içinde yaşadığımız çağın sorunlarına ışık tutan on üç hadis-i şerif daha ilave edilerek hadislerin sayısı atmış üçe çıkarılmıştır. Hadis âlimleri ve fakihlerin bıraktıkları irfan ve kültür miraslarından yararlanılarak tercüme ve şerh edilen bu altmış üç hadis; insanlığa hayat verici, huzur ve kurtuluş yollarını gösteren bir rehber olacaktır.