KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
ISBN : 9789751967275
E-Kitap : PDF
Arrow
 İNANCIM ARNAVUTÇA

İNANCIM ARNAVUTÇA

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Seria e veprave me titullin “Informacione themelore për Islamin”, përbëhet nga katër vepra me titujt “Besimi im”, “Adhurimi im”, “Pejgamberi im” dhe “Morali im”. “Besimi im”, si vepra e parë e serisë së përbërë prej katër veprave, trajtohet çështja e besimit, si njëra prej temave themelore të fesë islame. Në veprën, e cila shtjellohet në formën e kapitujve, gjenden temat “Njeriu dhe Feja”, “Besimi dhe Njeriu”, “Marrëdhënia Allah, njeri dhe gjithësia”, “Besimi në Allah”, “Besimi në melekë”, “Besimi në libra”, “Besimi në Pejgamberë”, “Besimi në ahiret”, “Besimi në kada dhe në kader”. Kjo vepër, e cila në një periudhë është përdorur dhe si tekst mësimor në kurset e Kur’anit në periudhën e verës, si në aspekt të përmbajtjes cilësore, ashtu edhe në aspekt të stilit të përshtatshëm të tregimit për nxënësit, është një libër mjaft i volitshëm dhe i thjeshtë në përdorim.