KategoriResmi
Yazar : Dr. Mustafa Tatcı
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751959683
E-Kitap : ePUB
Arrow
 EŞREFOĞLU RUMİ DİVAN-I İLAHİYAT

EŞREFOĞLU RUMİ DİVAN-I İLAHİYAT

Dr. Mustafa Tatcı

KİTAP HAKKINDA

Elinizdeki eserde XV. asırdan beri ölü gönüllerimizi dirilten Eşrefoğlu Hazretleri’nin “Dîvân-ı İlâhiyât”ı ele alınmaktadır. Eserin girişinde Hazret-i Pîr’in kısaca hayatı, eserleri ve sonunda nutk-ı şerîflerinin lugatı ile manzûmelerinin dizini verilmiştir. Türk Edebiyatı tarihinde Dîvân-ı İlâhiyâtlar içinde önemli bir yeri olan, okunma ve bestelenme sırası yönüyle Yûnus Emre ve Niyâzî-i Mısrî’den sonra ilk sıralarda yer alan Eşrefoğlu’nun şiirleri bugüne kadar hem Osmanlı Türkçesi’yle hem de günümüz alfabesine aktarılarak birkaç kez yayınlanmıştır. Bu eserlerin yayımında esas alınan yazmalardan kaynaklanan bazı noksanlıklar görülmektedir. Gözümüze çarpan bu noksanlıklar elinizdeki çalışmada giderilmeye çalışılmıştır.