KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. Bekir Topaloğlu
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751905741
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
 ALLAH'IN VARLIĞI

ALLAH'IN VARLIĞI

Prof.Dr. Bekir Topaloğlu

KİTAP HAKKINDA

Son asırlarda yeniden canlanan materyalizm ile XIX. asırda ortaya çıkan pozitivizm ve XX. yüzyılda maneviyat dünyasını kasıp kavuran komünizm, Allah’ın varlığı mevzuu ile meşgul olanların önemle dikkate alacakları cereyanlardır. Bu sebeple insanlığa sevgisi, gençliğe merhameti olan yeni düşünür ve bilginler; eserlerinde, materyalizmi ve komünizmi reddetmeyi ve pozitivizmi kendi sahasında durdurmayı hedef edinmişler, yüce hakikatin görülmemesi için gözler önüne gerilmek istenen perdeyi indirmeyi, güneşin balçıkla sıvanamayacağını herkese bildirmeyi gaye bilmişlerdir. Bugün daha çok Hristiyan dünyasında, tercüme veya telif ile de olsa nisbeten İslâm âleminde, pozitif ilmin kaydettiği yeni inkişaflardan da faydalanarak, yeni fakat 14 asırdır ana unsurları bakımından Kur’an’da mevcud olan isbat-i vâcib delilleri tercih edilmektedir. İşte kitabın araştırma konusu “isbât-i vacib”in genel çerçevesini ortaya koymaktır.