KategoriResmi
Yazar : Dib
Arrow
ÇOCUK DERGİ ŞUBAT 2020

ÇOCUK DERGİ ŞUBAT 2020

KİTAP HAKKINDA

İnsanlığa teklif ettiği yüksek ahlaki değerlerle Kur’an, bir hayat kitabıdır. Yüce Rabbimiz onu okunup anlaşılsın, ibret alınsın, rehber edilsin ve yaşansın diye bizlere göndermiştir. Onun ilk uygulayıcısı Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ol-muştur. Kur’an ayetleri, Mekke ve Medine devirlerinde, Müslümanların sosyal hayatının içine iniyor, Hz. Peygamber tarafından hem uygulanıyor hem de açıkla-nıyordu. Kur’an’ın ilk müfessiri Hz. Peygamber’dir. Kur’an’ı anlamada ve hayata doğru biçimde uyarlamada Allah Resulü’nün tartışılmaz bir misyonu ve rehberliği söz konusudur. Bizzat Kur’an-ı Kerim, iman edenleri Allah’a ve Peygambere itaate çağırırken (Nisa, 4/59.) bu rehberliğin altını çizer.ÇOCUK DERGİ ŞUBAT 2020