KategoriResmi
Yazar : Dib
Arrow
DİYANET DERGİ ŞUBAT 2020

DİYANET DERGİ ŞUBAT 2020

KİTAP HAKKINDA

Hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanoğlunun yaratılış gayesini “imtihan” kavramıyla açıklar. Varlık âleminde hiçbir şey başıboş yaratılmamıştır. Eş-ref-i mahlûkat olan insan da hayatı boyunca bir sınav içindedir. O, Cenab-ı Allah’ın lütfuna mazhar olmakla birlikte, bu lütfun getirdiği mükellefiyet-ler ve mesuliyetler çerçevesinde de özel bir sorumluluğa sahiptir.Dünya hayatı her bir insan için iyilikle kötülüğün, hayırla şerrin, nurla zulmetin, çatışma alanıdır. Sorumluluk sahibi müminler, kendilerine bahşedilen başta akıl ve irade nimeti olmak üzere bütün ikramları hak ve hakikat yolunda kullanarak, ömürlerini sırat-ı müstakim üzere nihayetlendirmeye gayret ederler. Nitekim insan İslam fıtratı üzere yaratılmış, asli vatanı olan ahirete doğru yol alırken ne yapacağı hususunda özgür bırakılmıştır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bunu şöyle ifade eder: “Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.” (İnsan, 76/3.) Göklere, yere ve dağlara teklif edilen emaneti yüklenmeyi kabul eden insanoğlu (Ahzab, 33/72.), bu emanetin sorumlulu-ğunu yerine getirmek noktasında bir dikkate ve hassasiyete sahip olmalıdır. Çünkü emanet onu hem mükellef hem de hakkını verdiği takdirde mükerrem bir varlık yapacaktır.DİYANET DERGİ ŞUBAT 2020