HAYAT HAKKI - Prof.Dr. Hilmi KARSLI
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HAYAT HAKKI - Prof.Dr. Hilmi KARSLI

HAYAT HAKKI - Prof.Dr. Hilmi KARSLI

VİDEO HAKKINDA

Allah Teâlâ, insanı bütün mahlûkattan üstün ve şerefli kılmıştır. O’nun gönderdiği dinlerin en büyük hedeflerinden biri, insan hayatının dokunulmazlığını korumaktır. Her insan, ana rahminden itibaren yaşama hakkına sahiptir ve onun bu hakkı dokunulmazdır. Allah Teâlâ, cinayeti insanoğluna haram kılmıştır. Bütün dinler, haksız yere adam öldürmenin hem kanun önünde ağır bir suç hem de Allah katında büyük bir günah olduğu noktasında birleşir. Mensubiyeti ne olursa olsun bir kişinin öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar ağır bir vebaldir. Yahut hangi inanca, soya veya millete mensup olursa olsun bir insanın yaşamasına vesile olmak, bütün insanlığın yaşamasına vesile olmak kadar faziletli bir ameldir. Hayatın korunması, insanın en temel haklarındandır. Herkes bu güvenceden istifade eder. İnsanlık tarihi boyunca savaş ve çatışmaların çokluğuna dikkat çeken “Hayat Hakkı” adlı eser, hayat hakkının önemini ve dokunulmazlığını konu ediniyor. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın, O’nun yarattığı şeylere saygı göstermeyi gerektirdiğini söylüyor ve “Yaratılanın, Yaratan’dan ötürü sevilmesi” ilkesine vurgu yapıyor. “Bir Müslüman, inanç açısından diğer insanlarla aynı değerleri paylaşmasa da, insanlık paydasında onlarla buluşur. Bu manada ırk, dil, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetilmeksizin bütün insanlar değerlidir ve saygı görme hakkına sahiptir." 00:00 Hayat Hakkı - Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 02:38 Hâl-i Pür Melâlimiz 09:39 Kan Dökmek: Şeytanlaşma Varılan Son Kerte 18:29 Sen Beni Öldürmeye Kalkışan da… 24:20 İnsanı Öldürmek, İnsanlığı Öldürmektir 28:58 Töre Cinayetleri ve Kan Davaları 33:59 İnsanlıktan Çıkmanın Diğer Adı: Terör 38:03 Kısasta Sizin İçin Hayat Vardır 40:38 Sonuç #DijitalYayınlar #SesliKitap #Hayat #Hak #İbrahimHilmiKarslı