Günün Kitabı
"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu"
Keşfet
" HZ. PEYGAMBER VE ÇOCUK"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
"HİKMETİN 40 KAPISI 40 HADİS 40 YORUM "
Hemen Dinle
"YERYÜZÜ İNCİLERİ-Delhi Cuma Mescidi"
Hemen İzle
Peygamberimiz Ve Vefa Toplumu
Komisyon
Hz. Muhammed'in Hayatı
Mevlana İdris , Prof. Dr. Casim Avcı
Ahlak Dersleri
Ahmed Hamdi Akseki

kötülüklerden alıkoyan namaz hangi namazdır?

Dr. Abdülkadir Erkut

Kötülüklerden alıkoyan namaz, tam bir huşu ile okunanları tedebbür ederek; farzları, vacipleri, sünnetleri ile en güzel şekilde kılınan namazdır. Bu takdirde namaz mümine Allah’ı, O’nun azamet ve celalini, huzurunda durduğunu, gözetimi ve denetimi altında olduğunu hatırlatır. Bu bilinç onun âleminde haşyet duygusunu uyandırır, sözlerine ve davranışlarına yansır, hâlini ıslah eder. Nitekim namazın kötülüklerden alıkoymasının gerekçesi şöyle ifade edilmiştir: “Allah’ı zikretmek elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür.” (İbn Aşur, a.g.e. XX, 260.) Tercih edilen yoruma göre zikirden murat namazdır. Zira namaz, Kur’an’da zikir olarak da isimlendirilmiştir. (Cuma, 62/9.) Buna göre namaz ibadetlerin en büyüğüdür. Çünkü onda Allah’ı zikir vardır. İçerisinde zikir olduğu için namaz diğer ibadetlerden üstün tutulmuştur. Onun zikir ile isimlendirilmesi, iyilikleri tercih etme, kötülüklerden uzaklaşma noktasında zikrin temel bir esas olmasından dolayıdır. (Beydavi, Envaru’t-Tenzil, IV, 196.) Nitekim Yüce Allah, “Beni zikretmek için namaz kıl!” buyurmuştur. (Taha, 20/14.)

devamını oku...

merhamet rahmeti gerektirir

Dr. Lamia Levent Abul

Yangınların her yeri yakıp kavurduğu o dehşetli günlerde bir itfaiye erinin sıcaktan bitap düşmüş kelebeğe elleriyle içirdiği su hepimizin kalbinde merhamet duygularını uyandırdı. Can taşıyan her varlığa şefkat ve muhabbet nazarıyla bakmak merhametin tezahürüdür. Kemal Sayar’ın deyimiyle merhamet, insanın içinde bir yerlerde sönmeye yüz tutan insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve insanı en temel hâlde insanlığına geri çağıran bir duygudur. Yani insanı hakiki manada “insanlığı” ile buluşturur merhamet. Bir yudum suyla bile olsa başkasının acısını, ıstırabını dindirmek, bir yaraya merhem olmaktır merhamet.

devamını oku...

sadakat: ailenin güvencesi

Halil Kılıç

Mutlu bir aile için “5-S” formülünden bahsedilir. Bunlar; sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat. Aile fertlerinin huzuru ve mutluluğu açısından bu sayılanlardan her birinin önemi olmakla birlikte sadakatin daha mühim bir konumu bulunmaktadır. Zira sadakat olmadığı zaman diğerlerinin de çok bir ehemmiyetinin kalmadığı görülmektedir. Örneğin eşler birbirini ne kadar severse sevsin günün birinde bir ihanet/aldatma durumunda aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebileceği gibi taraflar arasında saygı da kalmayacaktır. Dolayısıyla mutlu bir aile için olmazsa olmazların başında şüphesiz ki sadakat gelmektedir.

devamını oku...
Prof. Dr. Ali Erbaş

Hz. Peygamber Ve Çocuk

"İnsanlığa ufuk açan ve umut veren İslam, çağlar üstü mesajlarıyla hayatın tüm alanlarına dokunan, bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir değerler manzumesidir. Bu vazgeçilmez değerler ise insanlık için her bakımdan en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şahsında hayat bulmuştur. Kuşkusuz o, her konuda olduğu gibi, dünya hayatının süsü ve en değerli varlığı olan çocuğa yönelik yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Nitekim Resul-i Ekrem, insan şahsiyetinin çocuk yaştan itibaren oluşmaya başladığı gerçeğinin idrakinde olan bir eğitimci olarak çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmadan onlara eşit ve adaletli davranmış, onlarla özel olarak ilgilenmiş ve her birinin arkadaşlığını, dostluğunu, güvenini kazanmayı esas almıştır. Bu çerçevede hem kendi çocuk ve torunlarına hem de diğer çocuklara karşı davranışlarında sevgi ve şefkati merkeze alarak sürekli olumlu tavır takınmış, onları birey olarak görüp muhatap almış, onların maddi ve manevi gelişimini daima öncelemiştir.

devamı...
Prof. Dr. İbrahim H. Karslı

Hafız Mehmet Akif Ersoy’Un Kur’An Sevdası

Bu yazıda on dokuzuncu asrın sonu ve yirminci asrın ilk yarısında yaşayan Mehmet Akif Ersoy’dan bahsedeceğiz. Aslında o bize yabancı olan biri değildir. Aksine Akif, pek nadir millet büyüğüne nasip olacak şekilde halkımızın sevgi ve takdirlerini kazanmış seçkin bir kişidir. Özellikle İstiklal Marşı dolayısıyla toplumumuzda onu bilmeyen yoktur. Ancak bu yazıda Mehmet Akif’in farklı bir boyutundan, Kur’an’la olan dostluğundan bahsedeceğiz. Böylece hafızlığın ve Kur’an’a bağlılığın, insanı nasıl da yücelttiğini onun şahsında somut bir şekilde görmüş olacağız.

devamı...
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu

Dünden Bugüne Kudüs Davamız

Tarihin eski dönemlerinden günümüze ilahi mesajın köprüsü işlevi gören Kudüs Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da mukaddes şehir sayılmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında yıllar boyu Müslümanların yüzlerini dönerek ibadet ettikleri ilk kıble olan Kudüs Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da âdeta kıble gibi görülmektedir. Buna binaen günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlasının Kudüs’ü kutsal şehir olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım bir taraftan söz konusu şehrin derecesinin yüksekliğini gösterirken öte yandan yaşadığı envaiçeşit sıkıntıların da sebebi olmuştur.

devamı...
Ayşe Bayraktar Barış

Zor Yollarla Öğrenmek

Masmavi bir gökyüzü, dallarda rüzgârla sallanan olgunlaşmış meyveler, dağların arasından dökülen akarsuyun taşlara vurarak çıkardığı neşeli şırıltı, her nefeste ciğerlere dolan tertemiz hava, ayakların altında uzanan uçsuz bucaksız yemyeşil çimenden bir halı. İnsan için ve onun faydası için var edilmiş bir âlem…

devamı...

Hikmetin 40 Kapısı 40 Hadis 40 Yorum - Elif Erdem - Hale Şahin - Rukiye Aydoğdu Demir - Sesli Kitap

00:00:00 Tanıtım 00:00:21 Kimin Muhaciriyiz? - Rukiye Aydoğdu DEMİR 00:09:14 Mükerrem Varlık: İnsan - Rukiye Aydoğdu DEMİR 00:17:23 Her Doğan Fıtrat Üzere Doğar - Elif ERDEM 00:25:09 Kimsin? - Rukiye Aydoğdu DEMİR 00:32:30 Müslümanca Yaşamanın Sırrı: İman ve İstikamet - Elif ERDEM 00:39:56 İhsan: Allah’a Kullukta En Üstün Mertebe - Hale ŞAHİN 00:46:47 Kalb-i Selim - Rukiye Aydoğdu DEMİR 00:55:08 Riya: Kimi Kandırıyoruz? - Hale ŞAHİN 01:02:31 Rüzgâr ve Mümin - Rukiye Aydoğdu DEMİR 01:10:30 Tevekkül… Kuşlar gibi - Rukiye Aydoğdu DEMİR 01:18:45 Vakti Müslüman Eylemek - Rukiye Aydoğdu DEMİR 01:26:20 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık Ve Boş Zaman - Elif ERDEM 01:34:28 Günün Şükrünü Eda Edebilmek - Hale ŞAHİN 01:40:51 Dirilişin Sırrı: Zikir - Elif ERDEM 01:49:13 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı - Hale ŞAHİN 01:55:47 İmanla Küfür Arasındaki Engel: Namaz - Hale ŞAHİN 02:02:23 Hırsızlığın En Kötüsü: Namazdan Çalma - Elif ERDEM 02:10:13 Üç Faziletli Mescit - Hale ŞAHİN 02:16:39 Oruç Kalkandır - Elif ERDEM 02:24:55 Her İyilik Sadakadır - Hale ŞAHİN 02:31:27 Mülkün Gerçek Sahibi Karşısında Haddi Aşmamak - Hale ŞAHİN 02:38:38 İnsana Güzellik Katan Mucize: Kur’an - Elif ERDEM 02:47:28 Kulluğun Özü: Dua - Elif ERDEM 02:54:42 En Güzel Öğretmen: Hz. Peygamber (s.a.s.) - Elif ERDEM 03:01:36 Anne ve Baba: Cennete Açılan Kapıyı İstersen Bırak İstersen Tut - Hale ŞAHİN 03:07:54 Rahmân’ın Rahmetine Açılan Kapı: Sıla-i Rahim - Elif ERDEM 03:14:40 İyi Arkadaş ile Kötü Arkadaşın Misali - Hale ŞAHİN 03:21:57 Ahiret Sermayemizi Tehdit Eden Büyük Günah: Kul Hakkı - Elif ERDEM 03:29:29 Soğuk Aynalar - Rukiye Aydoğdu DEMİR 03:36:18 Peygamber’in Yetimleri - Rukiye Aydoğdu DEMİR 03:43:08 Gökyüzü ve Merhamet - Rukiye Aydoğdu DEMİR 03:51:18 Hayra Anahtar, Şerre Kilit - Rukiye Aydoğdu DEMİR 03:58:14 Söz Mü Sükut Mu? - Rukiye Aydoğdu DEMİR 04:07:14 Hayâ İmandandır - Rukiye Aydoğdu DEMİR 04:14:03 Kalbi Esir Alan En Kötü Hastalık: Haset ve Kin - Hale ŞAHİN 04:21:58 Zulüm: Ebedi Karanlık - Rukiye Aydoğdu DEMİR 04:29:48 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan - Elif ERDEM 04:37:46 Hem Dünyada Hem De Ahirette İyiliklere Talip Olmak - Elif ERDEM 04:45:44 Her Kemalin Bir Zevali Vardır - Hale ŞAHİN 04:51:55 Ölüm: Kaçınılmaz Hakikat - Hale ŞAHİN #DijitalYayınlar #SesliKitap

24.05.21

Yeryüzü İncileri - Bölüm 7 - Delhi Cuma Mescidi

🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Hindistan #Delhi #Cami

12.08.21
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?