Günün Kitabı
"PEYGAMBERİMİZ CAMİ VE İRŞAD"
E-Kitap
"İMANİ BİR EYLEM OLARAK CAMİLERİN İMARI"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİ - Sesli Kitap
Hemen Dinle
İZLE - Mekan ve Kıyam - Edirne Eski Camii
Hemen İzle
Peygamberimiz Cami Ve İrşad
Peygamberimiz Cami Ve İrşad
Komisyon
Din Görevlisi Rehberi
Din Görevlisi Rehberi
Komisyon
Cami, Kadın Ve Aile
Cami, Kadın Ve Aile
Komisyon

cami cemaati olarak kadınlar

Dr. Ayşe Gültekin

Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinde rahatlıkla mescide giden kadınlar, dört halife döneminde de cemaate katılmışlar ve bu konuda herhangi bir engellemeyle karşılaşmamışlar. Ancak zamanla kadınların camiye gelmesi yadırganır hâle gelmiştir. Bugün bile bazı camilerimizde kadınların namaz kılması için ayrılan yerlerin, izbe odalar, ışıksız bodrum katları, her türlü kullanılmayan eşyanın da bulunduğu depolar olması bunu hissettirmektedir.

devamını oku...

caminin fonksiyonları ve ayasofya’nın dinî statüsü

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

İç dünyasında inancıyla kurduğu ilişkinin düşünce, niyet, söylem ve eylemlerine yansımaları bireyin dindarlığını oluşturur. Dindarlık, düşünceden dile, dilden bilgiye, bilgiden davranışa ve davranışlar yoluyla insanlar arası ilişkilere aktarılarak gözlemlenebilir boyutlar kazanır. Bireysel dindarlığı şekillendiren öznel tecrübelerin nesnelleşerek toplumsal biçimler kazanması olarak ifade edebileceğimiz bu süreçte, bireyin dinî yaşantısının şiddet ve yoğunluğuna göre farklılaşan çeşitli tecrübi boyutlardan söz edilir. Bunların başında dinî pratikler gelir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetler, İslam’da dinî pratiklerin başlıca örneklerini oluşturur. Esasen dinî inancın bireysel eylemlere ve toplumsal ilişkilere yansıyan hemen her yönü, dinin pratik/uygulama boyutunu oluşturan örnekler olarak karşımıza çıkar. İslamiyet’te namaz ibadetinin icra edildiği cami ve mescitler, Yüce Allah’ın adının çokça anıldığı kutlu mekânlardır. Bununla birlikte bu mekânlardaki ibadetler sadece kılınan namazlarla sınırlı değildir. Camiler, aynı zamanda Müslümanların bireysel olarak kulluğun (ubudiyet), toplumsal olarak ise kardeşliğin (uhuvvet) zirvelerinde dolaştığı manevi çekim merkezleridir.

devamını oku...

sosyal medya ve değişen değerler

Dr. Lamia Levent Abul

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sosyalliğin en büyük düşmanı sosyal medya” derken aslında yaşadığımız büyük çelişkiye dikkat çekiyor. Sürekli iletişim hâlinde olduğu binlerce arkadaşı, grupları, yüzlerce “like” alan paylaşımları olan biri, oldukça hareketli bir sosyal hayatı olduğu yanılgısına kapılabilir. Çünkü bir telefonun küçücük ekranına tüm gün gömülerek sosyalleştiğini sanmak oldukça abes kaçıyor. Dışarıda akan hayattan ve yüz yüze iletişimin sıcak ve samimi havasından nasiplenmeden sosyalleşmek, her şeyiyle sanal olan medyanın bir yanılsaması mı diye düşünmeden edemiyor insan. Daha isminden başlayarak kafalarda çelişkiler oluşturan sosyal medya, tüm ağlarıyla hayatımızı çepeçevre kuşattı. Öyle hızlı, baş döndürücü bir gelişme ve yükselme trendi gösterdi ki tüm dünyada âdeta kasırga etkisi meydana getirdi. Ancak sosyal medyanın bu tozu dumana katan sersemletici etkisi geçmeye başladıkça nasıl bir mecrada at koşturduğumuzun da farkına varmaya başladık.

devamını oku...
Dr. Abdülkadir Erkut

"İmani Bir Eylem Olarak Camilerin İmarı"

Mekke müşrikleri Kâbe’yi ziyaret için gelenlerin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya, Kâbe’nin korunmasına, bakım ve onarım işlerini yerine getirmeye büyük önem veriyor ve bu işleri yürütmekle iftihar ediyorlardı. Ancak Kur’an bir taraftan Mescid-i Haram’ı imar ederken diğer taraftan putları ilah kabul edip onlara tapan müşriklerin imarının doğru ve geçerli bir imar olmadığını, onların yapıp ettikleri ile Mescid-i Haram’ın imarının gerçekleşmediğini ifade etmiştir. (9/17; Ebu’s- Suud, İrşadu Akli’s-Selim, IV, 51.) Zira camileri imar, maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Maddi imar, camileri bina etmek, onarmak, temizlik, tezyin, aydınlatma ve diğer ihtiyaçlarını gidermektir. Manevi imar ise camide ortağı olmayan Allah’a ibadet etmek suretiyle dinin şeairini ikame etmek, camiye bağlı olmak, oraya çokça gelmek ve caminin, fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bu yüzden başta Mescid-i Haram olmak üzere camilerin makbul olan imarını, ancak aşağıdaki özelliklere sahip olanların yerine getirebileceği şöyle ifade edilmiştir: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” (Tevbe, 9/18.)

devamı...
Zeynep Çelik

Yarıda Kalan

Derler ki Doğu anlatır, Batı gösterir. Masallar, destanlar, hikâyeler Doğu’nun defterine yazılmıştır. Sözlü kültür Doğu’nun bağrında pişmiş, köy odalarından, nine dizinde anlatılan masallara kadar dört bir yana sirayet etmiştir. Her bir hikâye insanlığın o büyük hikâyesine eklenerek, dilden dile çoğalarak, büyüyüp serpilerek nesilden nesile aktarılmıştır.

devamı...
Prof. Dr. Fatma Asiye Şenat

Bir İlkbahar Sabahı

Evet,” diye cevapladı içinde yankılanan şarkıdaki soruyu, "Evet, bir ilkbahar sabahı güneşle uyandım, hatta güneşten de önce uyandım, seher vaktinde… Hafızlık yaparken o saate kadar dallarında suspus oturan kuşların bir anda bir üst makamdan emir almışçasına tesbih cıvıltısını duymuşluğum da çoktur.” diye ekledi. “Rüzgârın latif esişini, uykusundan uyanan çiçeklerin neşesini…” “Çılgın gibi koşarak kırlara uzanmışlığım” olmasa da, “bir his dolup içime, uçuyorum sanmışlığım” da çoktur dedi en son.

devamı...
Dr. Lamia Levent Abul

Emanet Mi, Mülk Mü?

Yüce Allah, insanı yeryüzünün halifesi kıldığında onu sadece dünya nimetleriyle lütuflandırmamış aynı zamanda tabiatı insanoğluna emanet etmişti. Öyle ki âdemoğlu yeryüzünün bitirdiklerinden faydalanacak, toprağı ekip biçecek fakat israf etmeyecek, en önemlisi de yaşamını sürdürdüğü dünyaya karşı sorumluluklarını yerine getirecekti. İnsanın eşyayla ve doğayla kurduğu ilişkide riayet etmesi gereken kurallar ve aşmaması gereken sınırlar vardı. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hadis-i şeriflerinde Müslümanları çevre konusunda duyarlı davranmaya çağırmış, müminlere canlı cansız hiçbir varlığa hor gözle bakmamalarını hususunda uyarmış, dikilen bir ağacın, ekilen bir tohumun sadaka-i cariye olduğunu dile getirmişti (Müslim, Müsûkat, 7).

devamı...

Cami Ve İlim

İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Kur’an-ı Kerim’de, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseden ayet-i kerime, aynı zamanda insanoğlu için hayatın başlangıcıyla caminin tarihinin kesiştiği gerçeğini beyan ederek önemli bir hakikate ve büyük bir hikmete dikkat çekmektedir. “Cami ve İlim” adlı eser, mabetlerimizi yeniden birer ilim ve eğitim müessesine, irşat ve irfan merkezine dönüştürme hususunda insanımıza bir ufuk, bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. 00:00:00 Cami ve İlim 00:00:02 ÖN SÖZ - Prof. Dr. Ali ERBAŞ 00:09:26 İLMİN ÖNEMİ (Giriş ) - Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN 00:34:49 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLİM VE HİKMET YUVASI OLAN CAMİLERİMİZ - Dr. Selim ARGUN 00:54:09 DİN GÖREVLİLERİNİN TOPLUMU İLİMLE BULUŞTURMADAKİ ROLÜ - Ali Rıza TEMEL 01:10:13 İLİM ÖĞRENME, YAŞAMA VE PAYLAŞMA SORUMLULUĞU - Prof. Dr. Halis AYDEMİR 01:40:42 İSLAM İLİM GELENEĞİNDE SUFFE OKULU VE ASHÂB-I SUFFE - Doç. Dr. Yaşar AKASLAN 01:58:43 CAMİ DERSLERİNİN TÜRK İLİM VE EĞİTİM HAYATINA KATKILARI - Dr. Şemsettin ŞEKER 02:25:06 HALKA AÇILAN İLİM KAPILARI: CAMİ KÜTÜPHANELERİ - Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU 02:40:46 MESCİTLERİN MANEVİ İMARI VE İLİM HALKALARI - Doç. Dr. Zeki TAN 03:06:38 CAMİ VE İLİM: YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! - Bünyamin ALBAYRAK 03:23:42 HADİS EĞİTİM ÖĞRETİMİNDE CAMİLERİN YERİ - Prof. Dr. Halit ÖZKAN 03:38:20 MİNBERDEN YAYILAN İLİM: HUTBELER - Prof. Dr. Mehmet BOYNUKALIN 03:55:51 ENDÜLÜS’ÜN İHTİŞAMLI EĞİTİM KURUMU: KURTUBA ULU CAMİİ - Prof. Dr. Nizamettin PARLAK #Cami #İlim #DijitalYayınlar #SesliKitap

30.04.21

Mekan Ve Kıyam - Bölüm 3 - [edirne Eski Camii]

🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

29.06.21
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?