Günün Kitabı
"ALLAH İNSAN VE MERHAMET"
E-Kitap
" HELAL VE TEMİZ GIDA"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
Selam Sana Ey Kudüs - Sesli Kitap
Hemen Dinle
İslâm Güneşinin Asırlarca Doğmadığı Yurt - Yeni Zelanda Müslümanları
Hemen İzle
Allah İnsan Ve Merhamet
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Ailemde Bir Genç Var
Dr. Fatma Bayraktar Karahan
Gazzâlî
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı

varlığı diri tutan yakarış: dua

Dr. Bahattin Akbaş

Dua; ümit ve huzurun kaynağı, insanın maddi ve manevi dertlerinin ve ıstıraplarının şifa hazinesidir. Allah katında insanın değer kazanmasını ve rahmet kapılarının açılmasını sağlayan bir ibadettir. Dua mahza/başlı başına bir ibadettir. “Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin.” (A‘râf, 7/55) ayet-i kerimesiyle Yüce Allah bizzat kendisine dua etmemizi emreder. Hz. Peygamber (s.a.s.) de dua etmeyi öğütlemektedir; “Ey Allah’ın kulları! Size dua etmenizi tavsiye ederim.” (Hâkim, Daavât, I, 493) Dua, Allah ile kul arasında bir diyalog geliştirmek, bir iletişim kurmaktır. Bu suretle kul, kendini yaratan Rabbine samimi olarak hâlini arz eder; acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir; bunun karşısında o yüce makamdan yardım, bağış, af, merhamet, güç ve destek ister. Böylece O’na olan bağlılığını, teslimiyetini ve samimiyetini ortaya koymuş olur. Yüce Allah, duayı terk eden insandan memnun olmaz, duayı terk edene buğzeder (İbn Mâce, Tıb, 1). Hz. Peygamber, “Allah’ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. En faziletli ibadet, dua ederek bir sıkıntının kalkmasını ummaktır.” (Tirmizî, Daavât, 116) hadisi ile Yüce Allah’ın, kulunun kendisinden bir şey istemesinden hoşnut olduğunu ifade etmektedir.

devamını oku...

bugün bir mucize (!) daha gerçekleşti

Fatih Sağlık

Mucize kelimesi günlük hayatta sıklıkla mecazi anlamda kullandığımız dinî terimlerden bir tanesidir. İzmir depreminde göçük altından saatler sonra kurtarılan her depremzededen sonra “Bir mucize daha gerçekleşti.” diyerek sevincimizi dile getirdik. Her kurtuluş, alınan her nefes, hayata dönen her can bir mucize olarak düştü ekranlara ve yüzümüzü güldürdü. Öyle ki saatler geçip göçük altında kalanların yaşama ümitleri giderek tükendiğinde ülke olarak dualarda buluştuk, âdeta bir mucize bekledik.

devamını oku...

engelliler ilmihali

Zeynep Çelik

Allah Teâlâ hayatı ve ölümü insan için yarattı. Yaşam bütün veçheleriyle insanlık için bir imtihandı. Dünya bir imtihan yeriydi ve herkesin sınavı farklıydı. Kimi maddi zorluklarla kimi manevi buhranlarla kimi sağlığıyla kimi evladıyla imtihan olmaktaydı.

devamını oku...
Sema Yiğit

Miraç Gecesi

Varlığın, zamanın ve mekânın kutsallığı birbirine dokunarak akar hayat serüveninde… Bazen mekân değer katar ağırladıklarına, bazen de bizatihi insan anlamlandırır mekânı ve zamanı… O değerli zamanların bize taşıdığı hatıralarla şenlenir hayatımız… Böyledir mübarek üç aylar ve içimizi aydınlatan nurlu kandiller… Recep ayının ilk günü, biz gündelik telaşlarımız içinde koşuştururken sessizce gelir; gözlerimizi, kulaklarımızı ve kalplerimizi döndürür Allah Resulü’nün (s.a.s.) örnek hayatına…

devamı...
Hüseyin Arı

İsra Ve Miraç Mucizesinin Düşündürdükleri

İnsanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberlerin tebliğ mücadelesi, yaşadığı zorluklar, kavimleriyle imtihanı, mutlu ve hüzünlü anları, kısacası hayatının her safhası bizler için ibret ve derslerle doludur. Kur’an-ı Kerim’in önemli bir kısmının peygamber kıssalarını ihtiva etmesi bu hikmete mebnidir. Peygamberlerin sonuncusu olması, bütün insanlığa gönderilmesi ve kıyamete kadar mesajının baki olması gibi ayırıcı vasıflarla özel bir konuma sahip olan Efendimizin (s.a.s.) hayatı ise biz ümmeti için müstesna bir değere ve öneme sahiptir. İşte bundan dolayı, siyer ve hadis kitaplarında, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sözleri, davranışları, yaşadığı olaylar, aile hayatı, devlet yönetimi ve kendisine bahşedilen mucizeler, onun ashabı ve onun izinden gidenler tarafından en ince ayrıntısına kadar kaydedilmeye çalışılmıştır.

devamı...
Dr. Öğretim Üyesi Sema Çelem

Her Sınav Önemlidir

Anne bedeninde dirilen insanoğlu oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine, o tamamlanınca başka bir âleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu Kur’an’ın bildirdiği gerçeklerdendir.

devamı...
Mahmut Kayış

Tarihin Akışına İlahi Dokunuş

Yüce Allah (c.c.), insanı yaratmış ve belli bir zaman aralığında yaşamak üzere onu yeryüzüne göndermiştir. (Bakara, 2/36.) Dünyadaki bu serüveninde, onu başıboş bırakmamış, ona belli bir gaye ve amaç belirlemiştir. İnsan burada Allah’ı hakkıyla tanıyacak, sadece O’na kulluk edecek (Zariyat, 51/56.) ve salih/güzel ameller ortaya koyacaktır. (Mülk, 67/1-2.)

devamı...

Hatm-i Şerif Türkçe Meal 1. Cüz

00:00 Tanıtım 01:55 Sayfa 2 04:02 Sayfa 3 06:07 Sayfa 4 08:11 Sayfa 5 10:19 Sayfa 6 12:22 Sayfa 7 14:21 Sayfa 8 15:59 Sayfa 9 17:58 Sayfa 10 20:06 Sayfa 11 21:53 Sayfa 12 23:49 Sayfa 13 25:39 Sayfa 14 27:31 Sayfa 15 29:22 Sayfa 16 31:16 Sayfa 17 33:29 Sayfa 18 35:05 Sayfa 19 38:01 Sayfa 20 Fatiha suresi ile başlayan ve Bakara suresi ile devam eden 1. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki hamd bilincidir. İlk ve son Sözümüz Yüce Allah’a hamd ve teşekkür olmalıdır. Kur’ân, Fatiha suresi ile başlar. Bu surede Kur’an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd (Allah’a teşekkür) ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur’ân’ın üç temel konusu olan; tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresi ile Allah’a söz veririz: “(Ey Rabbimiz)! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” Sonra bir dua ile (aslında en önemli duadır bu) Allah’a yöneliriz: “Bizi doğru yoldan ayırma.” Sure bu şekilde Allah’a kulluk sözü (ahid) ve yardım isteme (dua) bilinci ile tamamlanır. İkincisi takva bilincidir. Kur’ân, sorumluluk (takva) bilinci taşıyan insanlara rehberlik eder. Bu cüzde Fatiha’dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur’ân’ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur’an’ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar: a. Kur’ân’ın rehberliğini kabul edip takva (sorumluluk) bilincine ulaşan müminler, b. Bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kâfirler (kalpleri mü- hürlü kişiler) c. Vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar Üçüncüsü tarih bilincidir. İlk insan bir peygamberdir, Hz. Adem’le birlikte tarihte bütün peygamberler insanlara rehberlik etmişlerdir: Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleri ile ilgili tarihten iki örnek verilir; bunlar âdeta tarihin kırılma noktalarıdır: a. İlk Dönem: İlk insan Hz. Adem ile başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hz. Adem ve eşini kandırması ile cennetten yeryüzüne indirilen insan ile ebedî düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. b. Orta Dönem: İsrailoğulları ile devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu/sorumluluğu verilen Hz. Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Âdeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

30.04.21

İslâm Güneşinin Asırlarca Doğmadığı Yurt - Yeni Zelanda Müslümanları

Dünya Müslümanları 3. Bölüm Birkaç eşya, biraz yiyecekle upuzun bir yolculuk başladı dünyanın en uzak topraklarından birine. Sular ülkesi Yeni Zelanda’da İslâm’ın yüzü oldu muhacir Müslümanlar… 00:00 Yeni Zelanda Müslümanları 00:36 MAHRUMİYET ADASI İslâm Güneşinin Asırlarca Doğmadığı Yurt 01:24 DÜNYA DEĞİŞİRKEN… Azlık, yokluk, zorluk, berekete basamak oldu… 02:05 MÜSLÜMAN KALABİLMEK! 1976’dan Bugüne 30 Kat Artan Azınlık Müslümanlar 03:48 ŞEHADETİN PORTRESİ BİR CAMİ AVLUSUNDA ÇİZİLDİ: GÜLÜMSEYEN BİR YÜZ, PARILDAYAN İKİ GÜZEL GÖZLE… Her Şeye Rağmen, “Tebessüm Sadakadır” Hakikati Artık Her Mekanda! 04:50 DÜNYADA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İSLÂM DAVETİNE EV SAHİPLİĞİ Bir Asırdır Ödenen Bedellerin Mükafatı 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Dünya #Müslüman #Yenizelanda #İslam #Güneş #Yurt İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK

24.02.22
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?