Günün Kitabı
"DİN VE SOSYAL HAYAT"
E-Kitap
" KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
IRKÇILIK - Prof.Dr. Adnan Bülent BALOĞLU- Sesli Kitap
Hemen Dinle
İZLE - Hadi Kalk, Geç Kalma! - Tematik Kısa Film
Hemen İzle
Din Ve Sosyal Hayat
Doç. Dr. Fikret Karaman
Yol Gösterici Kutsal Kitaplar
Hatice Demirbağ
Taassup
Prof. Dr. Temel Yeşilyurt

sultanü’l-vaizin: tahir büyükkörükçü

Ahmet Ünal , Bünyamin Albayrak

"Güzel sözlü, zarafet ve nezaket sahibi bir din görevlisi. Vaaz ve sohbetlerinde dinleyicilerine ilmi ve irfanı en güzel üslupla sunan, vaaz vermedeki mahareti sebebiyle “Sultanü’l-vaizin” olarak tanınan, vaiz ve hatipler için rol model olan öncü bir âlim, Tahir Büyükkörükçü. Tahir Büyükkörükçü, 1925 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası, Körükçüler’den Marangoz Mehmed Efendi, annesi ise Dülgerzadeler’den Aliye Hanım’dır. Evin en büyüğü ve tek erkeği olan Tahir, ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla Endazenin Mustafa Efendi adıyla tanınan ve ilmî yönü de olan bir kunduracının yanında çalışmaya başlar. Mustafa Efendi, ahilik anlayışının uygulaması olarak bir yandan küçük Tahir’e kunduracılık mesleğini diğer yandan da Kur’an-ı Kerim’i öğretir. Bu günlerin birinde küçük Tahir’e bir sahifelik dua metni verir ve “Evladım! Bunu ezberle!” der. Küçük Tahir, dua metnini birkaç kez okur ve hocasına geri verir. Hocası, “Evladım! Ben onu sana ezberle diye verdim.” deyince küçük Tahir, “Hocam! Ben verdiğiniz kâğıttaki dua metnini ezberledim. İsterseniz size ezbere okuyayım.” der ve başlar dua metnini okumaya. Mustafa Efendi, bu kabiliyetinden ötürü onu daha fazla sever ve onunla yakından ilgilenmeye başlar.

devamını oku...

dijital ahlak

Abdurrahman Akbaş

Dünya, içinde bulunduğumuz yüzyılda büyük bir değişim sürecinin sancılarını yaşamaktadır. Bilgi merkezli şekillenen ve bilgiyi kutsayan bu çağın tanımlanmasında öne çıkan kavram ise teknolojidir. Hayatı önemli ölçüde kolaylaştıran bir unsur olarak teknoloji, bireyden topluma, aileden devlete, sanattan ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda devrim niteliği taşıyan dönüşümlerin zeminini oluşturmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek üzere ortaya konan her bir teknolojik yenilik, beraberinde daha ileri teknolojileri yeni bir ihtiyaç olarak gündeme taşımaktadır.

devamını oku...

fiili dua, duanın alt yapısı

Doç. Dr. Halil Altuntaş

İhtiyaçlar, insanın sürekli olarak bir şeyler peşinde olmasını, çalışmasını, kısacası, istemesini gerektiriyor. lstemek, hayatın bütününü kuşatan bir süreçtir. Geçimi sağlamak için çalışmak, istemektir; belirlenen herhangi bir amaca ulaşmak için sergilenen gayretler istemektir; sağlığın korunması için başvurulan tedbirler istemektir; Yaratıcı'nın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak istemektir. Kısacası ulaşılmak istenen bır sonucun ortaya çıkması için gerekli ortamın oluşturulmasına çalışmak, o yöndeki isteğin eylem ile ifadesinden başka bir şey değildir. Bu, istemenin genel ve felsefî boyutudur. Gündelik hayatımızda istemek ise bir ihtiyacın karşılanması konusunda bir başka kimseye yöneltilen talep akla gelir ve temelde bu, söze dayanan bir etkinlik olarak değer bulur. İşte aynı anlayışın sonucu olarak, ''dua” deyince akla, söz kalıbı içinde, Allah'a yöneltilen istekler gelir.

devamını oku...
Dr. Bahattin Akbaş

Ruhu Beslemek

İnsan, beden ve ruhtan oluşan, âlemin özü ve özeti bir varlıktır. Onun maddi, cismani yanını bedeni oluştururken manevi tarafını da ruhu oluşturur. İnsan ilahi nefha taşır. Yüce Allah, ayet-i kerimelerde insanın yaratılmasındaki süreçlerden söz eder. Yaratılma sürecinde insanı belli bir kıvama getirdikten sonra ona kendi öz ruhundan üflediğini belirtir. Madde ve manadan oluşan insan, maddi yanı olan bedenini korumak, sağlıklı yaşamak ve hayatta kalabilmek için helal, temiz gıdalarla yeterli beslenmek zorundadır. Gereken besinleri almazsa ve sağlığına dikkat etmezse vücudu zayıflar ve güçsüz düşerek hastalanır. Vücudun, midenin gıdası maddi gıda ve yiyecekler ise ruhunun gıdası da maneviyattır. Maddi, cismani gıdalar insanı doyurmaya, tatmine yeterli değildir. Çünkü ruh; maddi, cismani değildir, manevidir. Ruhi yönünü iman, ibadet, güzel ahlak ve kemalat ile beslemek zorundadır. İnsanın ruh sağlığına sahip olması onun için hayati bir önem arz eder. Maneviyat noksanlığı ruhu aç bırakır.

devamı...
Hacer Ayaz-Araştırma Görevlisi

Kadın Ve Mescit

“Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın.” (Müslim, Salât, 136) Türlü işkence ve eziyetlerle geçen on üç yılın ardından Medine’ye hicret vakti geldiğinde Allah Resulü (s.a.s) ile birlikte, ona inanan, İslam ile şereflenmiş, evli bekâr, genç yaşlı Mekkeli kadınlar da gönüllü olarak yurtlarını ve ailelerini geride bırakıp inançları uğruna bu kutlu yolculuğa katıldılar. Bu öyle bir inanmışlık ve teslimiyetle yapılan bir hicrettir ki yol boyunca yaşanan onca sıkıntı dahi bu inanan hanımları yollarından çevirememiştir. Ümmü İshak, bu mübarek yolculukta kardeşini kaybetmiş (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, VII), Ümmü Eymen bu yolu yürüyerek tamamlamış (İbnü’l Cevzi, Sıfatu’s- safve II), Esmâ ise yolda Abdullah b. Zübeyri doğurmuştu (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, VII).

devamı...
Dr. Fatma Bayraktar Karahan

Kardeşliği Bitiren Haset

İnsan olma serüveni ilk insan Âdem (a.s.) ile başladı. Meleklerden bambaşkaydı insan. Aceleciydi, hırslıydı, cimriydi bir yandan, diğer yandan sabırlıydı, müşfikti, yardımseverdi… İyi ile kötü, hayır ile şer, güzelle çirkin onun ta içinde yer etmişti. Aklı ile hakikati bulması, iradesi ile doğruyu yapması idi ondan beklenen. İtiraz edebildiği hâlde kabul etmesi, inkâr edebildiği hâlde iman etmesi idi onu kıymetli kılan. Melekler bundan mütevellit endişelendiler insanın var oluşundan. Bu özgürlük, hayra alamet değildi; kan dökmeleri, kavga ve kargaşa çıkarmaları muhtemeldi bu cinsin. İtiraz ettiler yüce Allah’a. Ancak en yüce olan, onların bu itirazına bilgisizliklerini hatırlatarak cevap verdi. “Ben, sizin bilmediğinizi bilenim.” dedi (Bakara, 2/30).

devamı...
Mustafa Çuhadar

Yapay Zekâ Gerçek Hayat

Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile Deep Blue bilgisayarının satranç turnuvasını hatırlayanlar olacaktır. Yapay zekânın ve ilk bilgisayarların ortaya çıkmasından beri, bu dev bilgisayar beyinlerinin performansını insan zihniyle karşılaştırma eğilimi bilgisayar bilimcilerin gündemindeydi. Bu nedenle bilgisayarların hesaplama yeteneklerini test etmenin bir yolu olarak satranç oyunu revaçtaydı. Dünyanın önde gelen bir bilgisayar şirketi tarafından bu trendin sonucu olarak bir insan ile satranç oynayabilecek şekilde bir bilgisayar geliştirildi: Deep Blue. 1996 yılında ilk kez Kasparov ile Deep Blue karşı karşıya geldi. Maçın sonunda insan zekâsı, makine zekâsına üstün gelmiş ve maç Kasparov tarafından kazanılmıştı. Ancak şirket, bilgisayarın kapasitesini geliştirdi ve bir saniyede 200 milyon olası hamleyi hesaplayabilmesini sağladı. Ardından insan ile makine arasındaki satranç oyunu yinelendi. Tarihler 11 Mayıs 1997’yi gösterdiğinde birkaç gün süren bir mücadele sergilendi ve dünya genelinde kitlesel medya kuruluşları da bu kıyasıya mücadeleyi yayınladı. Çünkü insan zekâsı, makine zekâsına karşı yarışıyordu. Nihayetinde, dünyada merakla takip edilen bu maçı Deep Blue bilgisayarı kazandı. (https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/) Böylelikle dünya tarihinde ilk kez yapay zekâ ile programlanmış bir makine insan zekâsını yeniyordu.

devamı...

O'nun Gibi Yaşamak - Sesli Kitap

İçindekiler 00:00:00 O'nun Gibi Yaşamak 00:00:09 ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED 00:21:29 HİLYE-İ ŞERİF: AY YÜZLÜ GÜL KOKULU PEYGAMBER 00:49:46 ALLAH’IN EN SEÇKİN KULU 01:09:16 O, YAŞAYAN KUR’ANDI 01:28:52 SAYGIYA VE SEVGİYE EN LÂYIK İNSAN 01:45:00 SON PEYGAMBER’İN AYRICALIKLARI 01:59:28 “BANA ‘ALLAH’IN KULU VE RESÛLÜ’ DEYİN!” 02:24:55 “BEN DE SİZİN GİBİ BİR İNSANIM!” 02:50:46 HÜKMÜN KAYNAĞI OLARAK PEYGAMBERİMİZ 03:14:52 DUYGULU VE DUYARLI PEYGAMBER 03:35:32 “ŞÜKREDEN BİR KUL DA MI OLMAYAYIM?” 03:59:21 TEMİZ, SADE VE ZARİF PEYGAMBER 04:13:40 PEYGAMBERİMİZİN KULLANDIĞI EŞYALAR 04:29:52 PEYGAMBER SOFRASINDA YEMEK ÂDÂBI 04:50:44 BANA SÖZÜN ÖZÜ VERİLDİ 05:09:02 “BEN ÖĞRETMEN OLARAK GÖNDERİLDİM” 05:43:17 PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİNDE ETKİLİ İLETİŞİM 06:09:20 ÇOCUKLARA VE GENÇLERE DOST PEYGAMBER 06:27:26 KADININ ONURU VE HAKLARI PEYGAMBER GÜVENCESİNDE 06:56:10 HÂNE-İ SAADET: HUZUR DOLU PEYGAMBER YUVASI 07:20:58 YEGÂNE ENDİŞESİ ÜMMETİYDİ Hz. Peygamberin (s.a.s.) hayatı boyunca sergilediği insani duruşunun, sosyal ilişkilerinin, günlük pratiklerinin anlatıldığı bu eser, çağın hoyratlığına karşı O’nun şefkatli tutumunun, olaylara akl-ı selim bakışının, okuyucunun zihin dünyasına nasıl rehberlik edebileceğini resmediyor. O’nun gibi yaşamanın, O’nu tanımaktan geçtiğini gözler önüne seriyor. #HzMuhammed #İslam #DijitalYayınlar #SesliKitap 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK sesli kitap dinle, sesli kitap en iyiler, sesli kitap tek parça, sesli kitap uzun, kitap dinle dini, kitap dinle full, sesli kitap dinle dini, e kitap dinle, e kitap dinleme, kitap okuma dinle, kitap dinle sesli, kitap dinle youtube, kitap dinle yeni

12.04.22

İslam Nedir? - 37/21 - [kurban]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

23.06.21
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?