Günün Kitabı
"İLAHİ HADİSLER"
E-Kitap
" MERHAMET RAHMETİ GEREKTİRİR"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
Çocuk Kalbi ve Kur'an - Sesli Kitap
Hemen Dinle
Tasavvuf Nedir? - Tasavvuf Dersleri 1. Bölüm - Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya
Hemen İzle
Yusuf Peygamber
Özkan Öze
Yol Gösterici Kutsal Kitaplar
Hatice Demirbağ
Taassup
Prof. Dr. Temel Yeşilyurt

sultanü’l-vaizin: tahir büyükkörükçü

Ahmet Ünal , Bünyamin Albayrak

"Güzel sözlü, zarafet ve nezaket sahibi bir din görevlisi. Vaaz ve sohbetlerinde dinleyicilerine ilmi ve irfanı en güzel üslupla sunan, vaaz vermedeki mahareti sebebiyle “Sultanü’l-vaizin” olarak tanınan, vaiz ve hatipler için rol model olan öncü bir âlim, Tahir Büyükkörükçü. Tahir Büyükkörükçü, 1925 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası, Körükçüler’den Marangoz Mehmed Efendi, annesi ise Dülgerzadeler’den Aliye Hanım’dır. Evin en büyüğü ve tek erkeği olan Tahir, ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla Endazenin Mustafa Efendi adıyla tanınan ve ilmî yönü de olan bir kunduracının yanında çalışmaya başlar. Mustafa Efendi, ahilik anlayışının uygulaması olarak bir yandan küçük Tahir’e kunduracılık mesleğini diğer yandan da Kur’an-ı Kerim’i öğretir. Bu günlerin birinde küçük Tahir’e bir sahifelik dua metni verir ve “Evladım! Bunu ezberle!” der. Küçük Tahir, dua metnini birkaç kez okur ve hocasına geri verir. Hocası, “Evladım! Ben onu sana ezberle diye verdim.” deyince küçük Tahir, “Hocam! Ben verdiğiniz kâğıttaki dua metnini ezberledim. İsterseniz size ezbere okuyayım.” der ve başlar dua metnini okumaya. Mustafa Efendi, bu kabiliyetinden ötürü onu daha fazla sever ve onunla yakından ilgilenmeye başlar.

devamını oku...

dijital ahlak

Abdurrahman Akbaş

Dünya, içinde bulunduğumuz yüzyılda büyük bir değişim sürecinin sancılarını yaşamaktadır. Bilgi merkezli şekillenen ve bilgiyi kutsayan bu çağın tanımlanmasında öne çıkan kavram ise teknolojidir. Hayatı önemli ölçüde kolaylaştıran bir unsur olarak teknoloji, bireyden topluma, aileden devlete, sanattan ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda devrim niteliği taşıyan dönüşümlerin zeminini oluşturmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek üzere ortaya konan her bir teknolojik yenilik, beraberinde daha ileri teknolojileri yeni bir ihtiyaç olarak gündeme taşımaktadır.

devamını oku...

fiili dua, duanın alt yapısı

Doç. Dr. Halil Altuntaş

İhtiyaçlar, insanın sürekli olarak bir şeyler peşinde olmasını, çalışmasını, kısacası, istemesini gerektiriyor. lstemek, hayatın bütününü kuşatan bir süreçtir. Geçimi sağlamak için çalışmak, istemektir; belirlenen herhangi bir amaca ulaşmak için sergilenen gayretler istemektir; sağlığın korunması için başvurulan tedbirler istemektir; Yaratıcı'nın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak istemektir. Kısacası ulaşılmak istenen bır sonucun ortaya çıkması için gerekli ortamın oluşturulmasına çalışmak, o yöndeki isteğin eylem ile ifadesinden başka bir şey değildir. Bu, istemenin genel ve felsefî boyutudur. Gündelik hayatımızda istemek ise bir ihtiyacın karşılanması konusunda bir başka kimseye yöneltilen talep akla gelir ve temelde bu, söze dayanan bir etkinlik olarak değer bulur. İşte aynı anlayışın sonucu olarak, ''dua” deyince akla, söz kalıbı içinde, Allah'a yöneltilen istekler gelir.

devamını oku...
Dr. Bahattin Akbaş

Ruhu Beslemek

İnsan, beden ve ruhtan oluşan, âlemin özü ve özeti bir varlıktır. Onun maddi, cismani yanını bedeni oluştururken manevi tarafını da ruhu oluşturur. İnsan ilahi nefha taşır. Yüce Allah, ayet-i kerimelerde insanın yaratılmasındaki süreçlerden söz eder. Yaratılma sürecinde insanı belli bir kıvama getirdikten sonra ona kendi öz ruhundan üflediğini belirtir. Madde ve manadan oluşan insan, maddi yanı olan bedenini korumak, sağlıklı yaşamak ve hayatta kalabilmek için helal, temiz gıdalarla yeterli beslenmek zorundadır. Gereken besinleri almazsa ve sağlığına dikkat etmezse vücudu zayıflar ve güçsüz düşerek hastalanır. Vücudun, midenin gıdası maddi gıda ve yiyecekler ise ruhunun gıdası da maneviyattır. Maddi, cismani gıdalar insanı doyurmaya, tatmine yeterli değildir. Çünkü ruh; maddi, cismani değildir, manevidir. Ruhi yönünü iman, ibadet, güzel ahlak ve kemalat ile beslemek zorundadır. İnsanın ruh sağlığına sahip olması onun için hayati bir önem arz eder. Maneviyat noksanlığı ruhu aç bırakır.

devamı...
Hacer Ayaz-Araştırma Görevlisi

Kadın Ve Mescit

“Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın.” (Müslim, Salât, 136) Türlü işkence ve eziyetlerle geçen on üç yılın ardından Medine’ye hicret vakti geldiğinde Allah Resulü (s.a.s) ile birlikte, ona inanan, İslam ile şereflenmiş, evli bekâr, genç yaşlı Mekkeli kadınlar da gönüllü olarak yurtlarını ve ailelerini geride bırakıp inançları uğruna bu kutlu yolculuğa katıldılar. Bu öyle bir inanmışlık ve teslimiyetle yapılan bir hicrettir ki yol boyunca yaşanan onca sıkıntı dahi bu inanan hanımları yollarından çevirememiştir. Ümmü İshak, bu mübarek yolculukta kardeşini kaybetmiş (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, VII), Ümmü Eymen bu yolu yürüyerek tamamlamış (İbnü’l Cevzi, Sıfatu’s- safve II), Esmâ ise yolda Abdullah b. Zübeyri doğurmuştu (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, VII).

devamı...
Dr. Fatma Bayraktar Karahan

Kardeşliği Bitiren Haset

İnsan olma serüveni ilk insan Âdem (a.s.) ile başladı. Meleklerden bambaşkaydı insan. Aceleciydi, hırslıydı, cimriydi bir yandan, diğer yandan sabırlıydı, müşfikti, yardımseverdi… İyi ile kötü, hayır ile şer, güzelle çirkin onun ta içinde yer etmişti. Aklı ile hakikati bulması, iradesi ile doğruyu yapması idi ondan beklenen. İtiraz edebildiği hâlde kabul etmesi, inkâr edebildiği hâlde iman etmesi idi onu kıymetli kılan. Melekler bundan mütevellit endişelendiler insanın var oluşundan. Bu özgürlük, hayra alamet değildi; kan dökmeleri, kavga ve kargaşa çıkarmaları muhtemeldi bu cinsin. İtiraz ettiler yüce Allah’a. Ancak en yüce olan, onların bu itirazına bilgisizliklerini hatırlatarak cevap verdi. “Ben, sizin bilmediğinizi bilenim.” dedi (Bakara, 2/30).

devamı...
Mustafa Çuhadar

Yapay Zekâ Gerçek Hayat

Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile Deep Blue bilgisayarının satranç turnuvasını hatırlayanlar olacaktır. Yapay zekânın ve ilk bilgisayarların ortaya çıkmasından beri, bu dev bilgisayar beyinlerinin performansını insan zihniyle karşılaştırma eğilimi bilgisayar bilimcilerin gündemindeydi. Bu nedenle bilgisayarların hesaplama yeteneklerini test etmenin bir yolu olarak satranç oyunu revaçtaydı. Dünyanın önde gelen bir bilgisayar şirketi tarafından bu trendin sonucu olarak bir insan ile satranç oynayabilecek şekilde bir bilgisayar geliştirildi: Deep Blue. 1996 yılında ilk kez Kasparov ile Deep Blue karşı karşıya geldi. Maçın sonunda insan zekâsı, makine zekâsına üstün gelmiş ve maç Kasparov tarafından kazanılmıştı. Ancak şirket, bilgisayarın kapasitesini geliştirdi ve bir saniyede 200 milyon olası hamleyi hesaplayabilmesini sağladı. Ardından insan ile makine arasındaki satranç oyunu yinelendi. Tarihler 11 Mayıs 1997’yi gösterdiğinde birkaç gün süren bir mücadele sergilendi ve dünya genelinde kitlesel medya kuruluşları da bu kıyasıya mücadeleyi yayınladı. Çünkü insan zekâsı, makine zekâsına karşı yarışıyordu. Nihayetinde, dünyada merakla takip edilen bu maçı Deep Blue bilgisayarı kazandı. (https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/) Böylelikle dünya tarihinde ilk kez yapay zekâ ile programlanmış bir makine insan zekâsını yeniyordu.

devamı...

Çocuk Kalbi Ve Kur'an - Sesli Kitap

Çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu şey, sevgidir. Çocuk, sevmek ve sevilmek ihtiyacındadır. Hz. Peygamberin mübarek ifadesiyle tertemiz bir yaratılışla dünyaya gelen çocuğun kalbinde nifaktan eser yoktur. Bu sebeple çocuğun kalbi son derece saf, berrak ve doğaldır. Tıpkı Kur’an’ın berraklığı, saflığı ve doğallığı gibi. Bu sebeple Kur’an’la çocuk kalbi arasında inanılmaz bir etkileşim vardır. Fıtratı bulandırılmadığı ve kalbi kirletilmediği sürece çocuk, Kur’an’ı sever. İşte bu sevgi ve doğallık kirletilmeden ve bulandırılmadan, çocuğun Kur’an’la buluşturulması son derece önemlidir. Allah’ın kalplerine yerleştirdiği fıtrî bir sevgi ile çocuklarını çok seven ve onlar için her şeyi yapabilecek bir yapıda yaratılan anne ve babaların, çocukları için yapabilecekleri en büyük hayır, hiç şüphesiz çocuklarını Kur’an’la buluşturmak olacaktır. 00:00 Çocuk Kalbi ve Kur'an 00:10 Kur’an-ı Kerim ve Düşünce Eğitimi - Prof. Dr. Hamit Er 10:31 Ya Rab! Kur’an’ı Bize, Bizi Kur’an’a Aç - Prof. Dr. Nihat Temel 19:32 Hanemizin Virane Olmaması İçin - Dr. Ekrem Keleş 31:55 Çocuklar Kur’an’ın İçeriğinden Nasıl Haberdar Edilebilir? - Dr. İsmail Sağlam 39:55 Çocuklar Kur’an’ı Kalplerini Taşır Gibi Taşır - Pınar Başar 50:21 Kur’an-ı Kerim, Hat Üstatları ve Çocuklarımız - Suzan Çataloluk 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Çocuk #Kuran #SesliKitap

24.11.21

Tasavvuf Nedir? - Tasavvuf Dersleri 1. Bölüm - Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Sosyal medyada, televizyonlarda, sohbet ortamlarında sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir tasavvuf. 00:00 Tasavvuf Nedir? 00:40 Acaba gerçekte tasavvuf nedir? 05:41 Şeriat ve Hakikat Ayrımı 08:46 Tasavvuf ve Ahlak Kimisi tasavvufu o kadar yüceltir ki adeta tasavvufsuz bir Müslümanlık mümkün değilmiş gibi düşünmeye başlarız. Kimisi de o kadar kötüler ki tasavvufun tamamının şirk, mutasavvıfların da müşrik olduğu kanaatine varırız. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Tasavvuf #MahmudEsadErkaya #Ders İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK tasavvuf nedir, tasavvuf dersleri, tasavvuf ahlakı, tasavvuf çeşitleri, tasavvuf dersi, tasavvuf ehli, tasavvufa giriş, tasavvuf gerçeği, tasavvuf geleneği, tasavvuf hakkında, tasavvuf ilmi, tasavvuf ilmi nasıl öğrenilir, tasavvuf ilahiyat, tasavvuf konu anlatımı, tasavvuf kavramları, tasavvuf kitap, tasavvuf literatürü, tasavvuf okulu, tasavvuf özellikleri, tasavvuf özü, tasavvuf öğretileri, tasavvuf öğrenmek istiyorum, tasavvuf örnekleri, tasavvuf şirk midir, tasavvuf tarihi, tasavvuf terimleri, tasavvufun özellikleri, tasavvuf videoları

09.02.22
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?