Günün Kitabı
"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu"
Keşfet
" DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM AHLAKI"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
"HZ. MUHAMMED'İN HAYATI - Prof. Dr. Casim AVCI-Mevlana İDRİS"
Hemen Dinle
"YERYÜZÜ İNCİLERİ-Delhi Cuma Mescidi"
Hemen İzle
Peygamberimiz Ve Vefa Toplumu
Komisyon
Hz. Muhammed'in Hayatı
Mevlana İdris , Prof. Dr. Casim Avcı
Vııı. Dini Yayınlar Kongresi - Dijital Yayıncılık
Komisyon

varlığı diri tutan yakarış: dua

Dr. Bahattin Akbaş

Dua; ümit ve huzurun kaynağı, insanın maddi ve manevi dertlerinin ve ıstıraplarının şifa hazinesidir. Allah katında insanın değer kazanmasını ve rahmet kapılarının açılmasını sağlayan bir ibadettir. Dua mahza/başlı başına bir ibadettir. “Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin.” (A‘râf, 7/55) ayet-i kerimesiyle Yüce Allah bizzat kendisine dua etmemizi emreder. Hz. Peygamber (s.a.s.) de dua etmeyi öğütlemektedir; “Ey Allah’ın kulları! Size dua etmenizi tavsiye ederim.” (Hâkim, Daavât, I, 493) Dua, Allah ile kul arasında bir diyalog geliştirmek, bir iletişim kurmaktır. Bu suretle kul, kendini yaratan Rabbine samimi olarak hâlini arz eder; acizliğini, güçsüzlüğünü dile getirir; bunun karşısında o yüce makamdan yardım, bağış, af, merhamet, güç ve destek ister. Böylece O’na olan bağlılığını, teslimiyetini ve samimiyetini ortaya koymuş olur. Yüce Allah, duayı terk eden insandan memnun olmaz, duayı terk edene buğzeder (İbn Mâce, Tıb, 1). Hz. Peygamber, “Allah’ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. En faziletli ibadet, dua ederek bir sıkıntının kalkmasını ummaktır.” (Tirmizî, Daavât, 116) hadisi ile Yüce Allah’ın, kulunun kendisinden bir şey istemesinden hoşnut olduğunu ifade etmektedir.

devamını oku...

bugün bir mucize (!) daha gerçekleşti

Fatih Sağlık

Mucize kelimesi günlük hayatta sıklıkla mecazi anlamda kullandığımız dinî terimlerden bir tanesidir. İzmir depreminde göçük altından saatler sonra kurtarılan her depremzededen sonra “Bir mucize daha gerçekleşti.” diyerek sevincimizi dile getirdik. Her kurtuluş, alınan her nefes, hayata dönen her can bir mucize olarak düştü ekranlara ve yüzümüzü güldürdü. Öyle ki saatler geçip göçük altında kalanların yaşama ümitleri giderek tükendiğinde ülke olarak dualarda buluştuk, âdeta bir mucize bekledik.

devamını oku...

engelliler ilmihali

Zeynep Çelik

Allah Teâlâ hayatı ve ölümü insan için yarattı. Yaşam bütün veçheleriyle insanlık için bir imtihandı. Dünya bir imtihan yeriydi ve herkesin sınavı farklıydı. Kimi maddi zorluklarla kimi manevi buhranlarla kimi sağlığıyla kimi evladıyla imtihan olmaktaydı.

devamını oku...
Zeynep Çelik

Dijital Çağda İletişim Ahlakı

İnsanoğlu kendini ifade edebilmek adına çeşitli iletişim araçları geliştirmiş, sözlü iletişimin yanı sıra yazılı iletişim, görsel iletişim kanalları da zaman içinde gelişme göstermiştir. Bu vesileyle sadece insanlar arasında değil, toplumlar, medeniyetler arasında da iletişim ve dolayısıyla etkileşimin önü açılmıştır. Mektuptan, telgrafa, televizyondan görsel medyaya iletişim büyük bir hızla gelişti. Sanayi devrimiyle birlikte enformasyon çağı adı verilen yeni bir dönem başladı. Ancak insanlık bununla da yetinmedi. Şimdilerde adına dijital çağ denilen bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız ve bu çağ, geleneksel iletişim araçlarını masadan süpürmekle kalmadı yerine çok daha hızlı ve pratik alternatifler koydu.

devamı...
Dr. Abdülkadir Erkut

İslam’In Diriliş Çağrısı

Müminler, Allah ve Resulü’nün çağrısına icabet etmelidir; çünkü bu çağrı onlara hayat verecek bir çağrıdır. Hayatta olan insanı diriltmek söz konusu olamayacağından ayette geçen “hayat verme” ifadesinin gerçek anlamının dışında kullanıldığı anlaşılır (istiare). Hayat verecek şeylerin ne olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Ana hatları ile ifade etmek gerekirse bunlardan birincisi imandır. Çünkü iman kalbin hayatı, küfür ise ölümüdür. İnsanlar küfür ile ölü hükmünde iken Allah onları iman ile diriltir. İkinci yoruma göre hayat verecek olan şey, Kur’an’dır. Onun çağrısına icabet eden için kurtuluş, güven, ebedî hayat ve sermedî nimet vardır. Ayrıca o, ilmin kaynağıdır. İlim ise hayattır. Hayatın sebebi, hayat olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü yoruma göre hayat verecek olan şey, hak ve hakikattir. Hayat verecek olan şeyin hak ve hakikat olarak yorumlanması başta iman ve Kur’an olmak üzere diğer görüşleri de kapsayan bir görüştür. (Razi, Mefatihu’l-Ğayb, XV, 472.)

devamı...
Dr. Öğretim Üyesi Sema Çelem

Her Sınav Önemlidir

Anne bedeninde dirilen insanoğlu oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine, o tamamlanınca başka bir âleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu Kur’an’ın bildirdiği gerçeklerdendir.

devamı...
Mahmut Kayış

Tarihin Akışına İlahi Dokunuş

Yüce Allah (c.c.), insanı yaratmış ve belli bir zaman aralığında yaşamak üzere onu yeryüzüne göndermiştir. (Bakara, 2/36.) Dünyadaki bu serüveninde, onu başıboş bırakmamış, ona belli bir gaye ve amaç belirlemiştir. İnsan burada Allah’ı hakkıyla tanıyacak, sadece O’na kulluk edecek (Zariyat, 51/56.) ve salih/güzel ameller ortaya koyacaktır. (Mülk, 67/1-2.)

devamı...

Hz. Muhammed'in Hayatı - Prof. Dr. Casim Avcı, Mevlana İdris

Eser, Hz. Muhammed’in (s.a.s) peygamberliği öncesi dönemden bahsederek başlar. Bu bölümde Peygamberimizin doğduğu ortama, ailesine, çocukluk ve gençlik dönemine, Hz. Hatice ile evliliğine değinilir. Sonraki bölümlerde Hz. Muhammed’e vahyin geliş süreci, ilk Müslümanlar, tebliğ hareketinin başlaması, Müslümanlara uygulanan baskı ve yaptırımlar ele alınır. Medine’ye hicret, yaşanan savaşlar, Peygamber Efendimizin son dönemleri, Veda Hutbesi’yle devam eden eser, “Kültürümüzde Hz. Peygamber” bölümü ile sona erer. Ünite 1 00:00:00 Hz. Muhammed'in Hayatı 00:00:17 Peygamberliği Öncesinde Efendimiz - Peygamber Efendimizin Doğduğu Ortam 00:13:05 Peygamberimizin Ailesi ve Doğumu 00:16:07 Fil Vak’ası 00:20:38 Peygamberimizin Çocukluğu 00:38:22 Peygamberimizin Gençlik Dönemi 00:40:46 Hılfu’l-Fudûl: Erdemliler İttifakı, Haksızlıkla Savaş İçin Bir Arada Olmak 00:45:24 Peygamberimizin Hz. Hatice ile Evliliği 00:46:41 Peygamberimizin Çocukları 00:51:11 Kâbe Hakemliği Ünite 2 01:03:11 Peygamber Efendimizin Peygamberliği 01:03:14 İlk Vahyin Gelişi 01:10:13 İlk Müslümanlar 01:14:58 İslam’a Açık Davetin Başlaması 01:18:14 Mekke Müşriklerinin Tebliğe Karşı Çıkış Sebepleri 01:23:34 Peygamberimizin Tebliğini Engelleme Çabaları 01:30:57 Kureyş’in Ebû Tâlib’e Başvurusu 01:40:15 Baskılara Karşı Peygamberimizin Tedbirleri 01:41:32 Habeşistan’a Hicret 01:46:12 Hamza ve Ömer’in Müslüman Oluşu 01:50:43 Kureyş’in Boykotu 01:53:10 Hüzün Yılı: Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin Vefatı 01:54:11 Taiflileri İslam’a Davet 01:58:47 Akabe Biatları 02:03:05 İsrâ ve Mi‘râc 02:06:51 Medine’ye Hicret 02:10:06 Peygamber Efendimizin Hicreti 02:18:17 Kuba’ya Varış ve Kuba Mescidi 02:20:07 Ranuna’da İlk Cuma 02:21:09 Medine’ye Giriş Ünite 3 02:25:28 Peygamber Efendimiz Medine’de 02:26:38 Medine’de Yeni Bir Toplumun Oluşumu 02:39:05 Kıblenin Değişmesi 02:47:50 Mekke Müşrikleriyle İlişkiler ve Yapılan Savaşlar 02:51:08 Bedir Savaşı 02:59:57 Uhud Savaşı 03:07:34 Hendek Savaşı 03:15:34 Hudeybiye Barışı 03:24:26 Mekke’nin Fethi 03:35:34 Diğer Müşrik Arap Kabileleri 03:51:16 Yahudilerle İlişkiler 04:05:39 Hristiyanlarla İlişkiler 04:17:40 Peygamber Efendimizin Münâfıklara Karşı Tutumu 04:23:58 İslam’a Davet Mektupları 04:32:20 Arap Yarımadasında İslam Hâkimiyetinin Sağlanması 04:37:47 Peygamber Efendimizin Veda Haccı Ve Hutbesi 04:42:59 Peygamber Efendimizin Vefatı 04:51:10 Veda Hutbesi Ünite 4 05:04:41 Peygamber Efendimizin Örnek Kişiliği ve Ahlakı 05:04:46 Aile Hayatı 05:20:47 İnsan İlişkileri 05:43:49 Peygamber Efendimizin İbadet Hayatı 05:50:26 Örnek Bir Lider Olarak Peygamberimiz 06:02:09 Peygamber Efendimizin Bazı Özellikleri Ünite 5 06:25:39 Kültürümüzde Hz. Peygamber 06:31:05 Edebiyatımızda Peygamberimiz 06:59:52 Mûsıkîde Hz. Peygamber 07:04:00 Hat Sanatımızda Hz. Peygamber 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #HzMuhammed #SesliKitap #DijitalYayınlar

30.04.21

Yeryüzü İncileri - Bölüm 7 - Delhi Cuma Mescidi

🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Hindistan #Delhi #Cami

12.08.21
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?